Till innehållet

Barnens röst om sexuell exploatering

Projektet drevs av: ECPAT Sverige

Beskrivning av projektet

Projektet ska minska det psykiska lidandet för barn vars bilder och filmer sprids på nätet utom deras kontroll.

Syftet med projektet är att minska det psykiska lidandet för barn vars bilder och filmer sprids på nätet utom deras kontroll. I projektet kommer man att ta fram riktlinjer för barnets rätt till säkerhet och inflytande med särskild utgångspunkt i barn med erfarenheter av sexuell exploatering.  I samråd med målgruppen kommer stödjande metoder och rådgivning att utvecklas som under projektets andra och tredje år kommer att erbjudas barn som har utsatts för sexuell exploatering. Vidare kommer man att inrätta en tjänst som på uppdrag av barn hjälper till med nedtagning av egenproducerat sexuellt exploaterande material från nätet.

De verktyg som tas fram ska implementeras i ECPAT:s ordinarie verksamhet efter projektets slut.

Projektet kommer att drivas i samråd med bland annat hotlines från andra nordiska länder och polisens nationella operativa avdelning i Sverige.

Efter projektet

Cirka 33 000 barn har deltagit i projektet genom den stödverksamhet som tagits fram genom fokusgrupper, intervjuer och/eller digitalt. Genom olika metoder och i olika konstellationer har barnen format riktningen på projektet och det stöderbjudande till barn som ECPAT har idag. ECPAT Stödlinje öppnade i mars 2020 och verksamheten är idag öppen varje vardag. Där erbjuds direktstöd genom chatt, telefon och mejl. Kontakterna är gratis för barnet och de kan vara anonyma.

Den digitala plattformen dittecpat.se lanserades den hösten 2020 och är en plats för barn 10 - 17 år som behöver stöd, tips och rådgivning om sexuella övergrepp och exploatering. Chatten öppnades efter dialog med barn om vilken kontaktväg som barnen föredrog och man ser tydligt att chatten är det populäraste stöderbjudandet. Detta har medfört att barn kan kontakta ECPAT direkt för att få hjälp med nedtagning av egenproducerat sexuellt kränkande material. Under projektets andra år tog det fram en uppladdningsfunktion som är krypterad och där barn på ett enkelt och anonymt sätt kan ladda upp bilder och filmer för nedtagning. Totalt kontaktas ECPAT cirka 1 500 gånger varje månad av barn som vill ha stöd på olika sätt och ca 200 av kontakterna rör sexuella övergrepp.

Verksamheten lever vidare i ECPAT:s regi och man har ett nära samarbete med Polismyndigheten, Canadian Center for Child Protection, Nordiska hotlines, Inhope och Karolinska Institutet som fortsätter efter projekttiden.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i augusti 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i augusti 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Framtidskören

    Som framtidskörklass får man tillsammans med körpedagoger och musiker jobba med körsång med alla sinnen med musik från olika länder och är med och…

  • Filosofisamtal i skolan

    Genom projekt introduceras för första gången filosofiska samtal i skolan som metod för att utveckla denna som en del i skolans värdegrundsarbete.…

  • Ur barnens perspektiv

Sidan uppdaterades 2023-04-19.