Till innehållet

Barnens röst om sexuell exploatering

Projektet drivs av: ECPAT Sverige

Beskrivning av projektet

Projektet ska minska det psykiska lidandet för barn vars bilder och filmer sprids på nätet utom deras kontroll.

Syftet med projektet är att minska det psykiska lidandet för barn vars bilder och filmer sprids på nätet utom deras kontroll. I projektet kommer man att ta fram riktlinjer för barnets rätt till säkerhet och inflytande med särskild utgångspunkt i barn med erfarenheter av sexuell exploatering.  I samråd med målgruppen kommer stödjande metoder och rådgivning att utvecklas som under projektets andra och tredje år kommer att erbjudas barn som har utsatts för sexuell exploatering. Vidare kommer man att inrätta en tjänst som på uppdrag av barn hjälper till med nedtagning av egenproducerat sexuellt exploaterande material från nätet.

De verktyg som tas fram ska implementeras i ECPAT:s ordinarie verksamhet efter projektets slut.

Projektet kommer att drivas i samråd med bland annat hotlines från andra nordiska länder och polisens nationella operativa avdelning i Sverige.

Projektets tidstatus

98%

Projektet startade i september 2019 och avslutas i september 2022.

Projektets tidstatus

98%

Projektet startade i september 2019 och avslutas i september 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Barn på sjukhuswebben

    Projektet ska utveckla en gemensam informationsportal om hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

  • BRA-samtal för yngre barn

    Projektets målsättning är att skapa kommunikationsverktyg anpassade för barn 3-6 år när de är anhöriga, med utgångspunkt i barnets rätt att själv få…

  • Digitalt verktyg för kunskapsöverföring

    Projektet syftar till att skapa verktyg och metoder för en enkel kunskapsöverföring inom ungdomsorganisationer.

Sidan uppdaterades 2020-07-03.