Till innehållet

Barnet i Pappaprogrammet - BiP

Projektet drivs av: Mansmottagningen mot våld i Uppsala (MVU)

Beskrivning av projektet

Projektet bedrivs inom ramen för ett behandlingsprogram riktat till pappor som sökt hjälp för aggressionsproblematik. 

Behandlingen är individuell eller i grupp.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2009 och avslutades i november 2012.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2009 och avslutades i november 2012.

Kontakt

Ort
Uppsala

Liknande projekt

  • Barnrätt för alla

    Barnombudet i Uppsala arbetar med att förverkliga barnkonventionen. Syftet med projektet är att alla barn ska kunna få information om sina…

  • Likarättsutbildning

    Projektet ska utveckla en lättillgänglig webbutbildning tillsammans med barn och unga från förskolan till gymnasiet. Utbildningen ska stärka barns…

  • Ge makten vidare

    Alla människor med utvecklingsstörning i Uppsala, även de som inte är medlemmar i FUB, välkomnas att delta i uppbyggandet av en ”sambandscentral”…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.