Till innehållet

Barnet i Pappaprogrammet - BiP

Projektet drivs av: Mansmottagningen mot våld i Uppsala (MVU)

Beskrivning av projektet

Projektet bedrivs inom ramen för ett behandlingsprogram riktat till pappor som sökt hjälp för aggressionsproblematik. 

Behandlingen är individuell eller i grupp.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2009 och avslutades i november 2012.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2009 och avslutades i november 2012.

Kontakt

Ort
Uppsala

Liknande projekt

  • Barnrätt för alla

    Barnombudet i Uppsala arbetar med att förverkliga barnkonventionen. Syftet med projektet är att alla barn ska kunna få information om sina…

  • Ge makten vidare

    Alla människor med utvecklingsstörning i Uppsala, även de som inte är medlemmar i FUB, välkomnas att delta i uppbyggandet av en ”sambandscentral”…

  • Verksamhet för flyktingbarn med, eller med risk för att utveckla, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

    Verksamhet för flyktingbarn med, eller med risk för att utveckla PTSD. Med lek,skapande och samtal får barnen mötas, och bli bemötta av vuxna.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.