Till innehållet

Barnrätt för alla

Projektet drevs av: Barnombudsmannen i Uppsala (BOiU)

Beskrivning av projektet

Barnombudet i Uppsala arbetar med att förverkliga barnkonventionen. Syftet med projektet är att alla barn ska kunna få information om sina rättigheter på ett sätt som de kan ta till sig.

När det gäller tillgängligt och anpassat material om barnkonventionen för barn och unga med funktionsvariationer så har vi upptäckt att det finns en stor lucka. Många i projektets målgrupp med lässvårigheter och/eller kognitiva svårigheter har svårt att läsa och förstå konventionstexten i sitt ursprungsformat. Även de lättlästa varianter som redan finns, exempelvis från statliga Barnombudsmannen (BO) är för svår för många. Det vill vi ändra på. De som inte känner till sina rättigheter är inte heller medvetna om vilket stöd de kan få. De som däremot vet sina rättigheter har lättare att uttrycka vad de vill och behöver, vilket påverkar barnen och ungdomars möjligheter att utvecklas och bli självständiga. Därför vill vi att alla barn och unga ska få veta sina rättigheter och att barnkonventionen finns på ett sätt de förstår och kan ta till sig

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Kontakt

E-post
Ort
Uppsala

Liknande projekt

  • Ledarutbildning och klassbesök Childrens program

    Projektet ska förebygga att barn som växer upp i missbruksmiljö själva utvecklar psykisk ohälsa och/eller ett alkohol- eller drogberoende och…

  • Trygga föräldrar - trygga barn. Bryt Våldsarvet!

    Projektet ska ge möjlighet och verktyg för att bearbeta trauman från uppväxten.

  • Ge makten vidare

    Alla människor med utvecklingsstörning i Uppsala, även de som inte är medlemmar i FUB, välkomnas att delta i uppbyggandet av en ”sambandscentral”…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.