Till innehållet

Barnrätt för alla

Projektet drivs av: Barnombudsmannen i Uppsala (BOiU)

Beskrivning av projektet

Barnombudet i Uppsala arbetar med att förverkliga barnkonventionen. Syftet med projektet är att alla barn ska kunna få information om sina rättigheter på ett sätt som de kan ta till sig.

När det gäller tillgängligt och anpassat material om barnkonventionen för barn och unga med funktionsvariationer så har vi upptäckt att det finns en stor lucka. Många i projektets målgrupp med lässvårigheter och/eller kognitiva svårigheter har svårt att läsa och förstå konventionstexten i sitt ursprungsformat. Även de lättlästa varianter som redan finns, exempelvis från statliga Barnombudsmannen (BO) är för svår för många. Det vill vi ändra på. De som inte känner till sina rättigheter är inte heller medvetna om vilket stöd de kan få. De som däremot vet sina rättigheter har lättare att uttrycka vad de vill och behöver, vilket påverkar barnen och ungdomars möjligheter att utvecklas och bli självständiga. Därför vill vi att alla barn och unga ska få veta sina rättigheter och att barnkonventionen finns på ett sätt de förstår och kan ta till sig

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Kontakt

E-post
Ort
Uppsala

Liknande projekt

  • Barnet i Pappaprogrammet - BiP

    Projektet bedrivs inom ramen för ett behandlingsprogram riktat till pappor som sökt hjälp för aggressionsproblematik.  Behandlingen är individuell…

  • Ge makten vidare

    Alla människor med utvecklingsstörning i Uppsala, även de som inte är medlemmar i FUB, välkomnas att delta i uppbyggandet av en ”sambandscentral”…

  • Likarättsutbildning

    Projektet ska utveckla en lättillgänglig webbutbildning tillsammans med barn och unga från förskolan till gymnasiet. Utbildningen ska stärka barns…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.