Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Barnrättscertifiering av kommuner

Projektet drivs av: Rädda Barnen i Örebro

Beskrivning av projektet

Det här projektet vill erbjuda en struktur med hjälp av ett kartläggningsinstrument som omfattar alla konventionens tillämpningsområden och som möjliggör att kommuner kan barnrättscertifiera sig.

Ett övergripande mål är att säkra barns rättigheter utifrån barnkonventionen och att utjämna skillnader mellan regioner. I syfte att underlätta för kommuner & landsting att kartlägga den aktuella situationen föreslås här utveckling av en systematisk kartläggningsmetod. Utifrån en sådan kartläggning kan kommuner och landsting lättare prioritera eftersatta områden och generellt utveckla barnkonventionens intentioner. Den ger också intresserade medborgare, framför allt barn, ungdomar och föräldrar, intressegrupper och andra aktörer som arbetar med/för barn möjlighet att se hur barnkonventionen är implementerad på lokal nivå och att med den kunskapen som bas påverka utvecklingen mot en ökad tillämpning av barnkonventionen. Den ger också regeringen en möjlighet att inför kommande granskningar av FN:s barnrättskommitté redogöra för arbetet med implementeringen. Nästa rapport skall inges år 2011.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2010 och avslutades i augusti 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2010 och avslutades i augusti 2013.

Kontakt

Ort
Örebro
Sidan uppdaterades 2020-06-02.