Till innehållet

Barnrättscertifiering av kommuner

Projektet drevs av: Rädda Barnen i Örebro

Beskrivning av projektet

Det här projektet vill erbjuda en struktur med hjälp av ett kartläggningsinstrument som omfattar alla konventionens tillämpningsområden och som möjliggör att kommuner kan barnrättscertifiera sig.

Ett övergripande mål är att säkra barns rättigheter utifrån barnkonventionen och att utjämna skillnader mellan regioner. I syfte att underlätta för kommuner & landsting att kartlägga den aktuella situationen föreslås här utveckling av en systematisk kartläggningsmetod. Utifrån en sådan kartläggning kan kommuner och landsting lättare prioritera eftersatta områden och generellt utveckla barnkonventionens intentioner. Den ger också intresserade medborgare, framför allt barn, ungdomar och föräldrar, intressegrupper och andra aktörer som arbetar med/för barn möjlighet att se hur barnkonventionen är implementerad på lokal nivå och att med den kunskapen som bas påverka utvecklingen mot en ökad tillämpning av barnkonventionen. Den ger också regeringen en möjlighet att inför kommande granskningar av FN:s barnrättskommitté redogöra för arbetet med implementeringen. Nästa rapport skall inges år 2011.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2010 och avslutades i augusti 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2010 och avslutades i augusti 2013.

Kontakt

Ort
Örebro

Liknande projekt

  • Handboll Hjärta och Gemenskap

    Projektet syftar till att genom idrotten öka den sociala gemenskapen i stadsdelarna Vivalla och Brickebacke, samt år 2 och 3 även stadsdelarna…

  • Art Kod - Demokrati, konst och det offentliga rummet

    Vem får sätta sina spår? Vem får påverka? Demokrati, konst och det offentliga rummet Art Kod skapar experimentytor och platser där barn och ungdomar…

  • Vägvisaren

    Projektets syfte är att ge barn, ungdomar och vuxna med synnedsättning möjligheten att utöva idrotten orientering, att skapa förutsättningar för…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.