Till innehållet

Barnrättsdetektiverna

Projektet drevs av: MR-piloterna ideell förening

Beskrivning av projektet

Projektet ska öka barns kunskap om rättigheterna i barnkonventionen samt vad den innebär i praktiken i barnens vardag, med fokus på skolan.

Syftet med projektet är att, genom att ta fram ett digitalt läromedel för elever i årskurs F-3 om barnkonventionen och vad den innebär i praktiken med fokus på skolan, öka barns kunskap om mänskliga rättigheter. Läromedlet utvecklas genom en människorättsbaserad metod, tillsammans med skolor och med målgruppens (i detta fall elevernas) delaktighet i centrum. Temat bestäms tillsammans med de elever som deltar i utvecklingsprocessen (Barnrättsdetektiverna är ett arbetsnamn), men grundtanken är att eleverna ska få utforska olika människorättsområden och få kunskap om sina rättigheter och vilka som ansvarar för att uppfylla dem. Läromedlet, inklusive en lärarhandledning, kommer att spridas till Sveriges F-3-skolor. Materialet kommer även vara gratis och tillgängligt för alla.

Målet är att barn genom läromedlet i tidig ålder ska få lära sig att de är rättighetsbärare, och att deras möjligheter att utkräva och använda sina rättigheter därigenom ska stärkas – både i skolan och i övriga delar av samhället.

Digitalt läromedel

Under projektets första två år utvecklades det kostnadsfria och digitala läromedlet Barnrättsdetektiverna i samverkan med elever och lärare. Omkring 170 barn deltog i utvecklingsprocessen. Under projektår 3 ligger fokus på spridning och stöd till skolor. MR-piloterna erbjuder bland annat kostnadsfria digitala workshops om och rundturer i läromedlet.

I Barnrättsdetektiverna, som nås via barnrättsdetektiverna.se, lär sig elever i förskoleklass till årskurs tre om barnkonventionen och utforskar rättigheterna i den egna skolan. De guidas av de animerade barnrättsdetektiverna Mika, Nadia och Leo som berättar om barns rättigheter och ger eleverna detektivuppdrag. Vad betyder rätten att vara trygg och hur trygg är skolmiljön? Hur funkar rätten att påverka i skolan? Var finns rätten till lek?

Eleverna skapar detektivrapporter om det de hittar och kan ge synpunkter och förslag kring hur skolans barnrättsarbete kan utvecklas och stärkas.

Efter projektet

Projektet ledde till utveckling av ett digitalt upplevelsebaserat läromedel om barnkonventionen för barn i årskurs 1-3 har tagits fram. I samband med framtagningen av materialet har elever och pedagoger fått ökad kunskap om barnkonventionen, samt kring barnens medskapande är en stor del i utvecklingsprocessen. Samtliga lågstadieskolor har fått läromedlet distribuerat till sig och har möjlighet att använda det kostnadsfritt. Inom projektet har en kompletterande utbildning om barnkonventionen tagits fram som riktar sig till personal och vuxna som ska undervisa kring barnkonventionen.

Projektets resultat och erfarenheter lever vidare genom att det digitala materialet finns tillgängligt dels via föreningens hemsida, samt det digitala verktyget Loops. Spridningen av materialet och ett fördjupad samarbete med Unicef Sverige samt Natur och Kultur har inneburit att materialet fortsatt kommer att kunna spridas för användning av skolor.

En tryckt bok kopplad till Barnrättsdetektiverna kommer att ges ut på Natur och Kultur under 2023.

Projektet blir en del av MR-piloternas ordinarie verksamhet. Läromedlet är gratis för skolor att använda med det kommer att vara möjligt för skolor att anlita MR-piloterna för workshops och andra tjänster kopplat till Barnrättsdetektiverna.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2019 och avslutades i augusti 2022.

En färgglad illustration. Tre barn vid ett bord. På bordet finns en jordglob, en blyertspenna, anteckningsböcker och en skylt med texten "Barnrättsdetektiverna".

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2019 och avslutades i augusti 2022.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-02-10.