Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Barnrättsdetektiverna

Projektet drivs av: MR-piloterna ideell förening

Beskrivning av projektet

Projektet ska öka barns kunskap om rättigheterna i barnkonventionen samt vad den innebär i praktiken i barnens vardag, med fokus på skolan.

Syftet med projektet är att, genom att ta fram ett digitalt läromedel för elever i årskurs F-3 om barnkonventionen och vad den innebär i praktiken med fokus på skolan, öka barns kunskap om mänskliga rättigheter. Läromedlet utvecklas genom en människorättsbaserad metod, tillsammans med skolor och med målgruppens (i detta fall elevernas) delaktighet i centrum. Temat bestäms tillsammans med de elever som deltar i utvecklingsprocessen (Barnrättsdetektiverna är ett arbetsnamn), men grundtanken är att eleverna ska få utforska olika människorättsområden och få kunskap om sina rättigheter och vilka som ansvarar för att uppfylla dem. Läromedlet, inklusive en lärarhandledning, kommer att spridas till Sveriges F-3-skolor. Materialet kommer även vara gratis och tillgängligt för alla.

 

Målet är att barn genom läromedlet i tidig ålder ska få lära sig att de är rättighetsbärare, och att deras möjligheter att utkräva och använda sina rättigheter därigenom ska stärkas – både i skolan och i övriga delar av samhället.

Projektets tidstatus

90%

Projektet startade i februari 2019 och avslutas i februari 2022.

Projektets tidstatus

90%

Projektet startade i februari 2019 och avslutas i februari 2022.

Kontakt

Ort
Göteborg
Sidan uppdaterades 2020-06-02.