Till innehållet

Barnrättsdetektiverna

Projektet drivs av: MR-piloterna ideell förening

Beskrivning av projektet

Projektet ska öka barns kunskap om rättigheterna i barnkonventionen samt vad den innebär i praktiken i barnens vardag, med fokus på skolan.

Syftet med projektet är att, genom att ta fram ett digitalt läromedel för elever i årskurs F-3 om barnkonventionen och vad den innebär i praktiken med fokus på skolan, öka barns kunskap om mänskliga rättigheter. Läromedlet utvecklas genom en människorättsbaserad metod, tillsammans med skolor och med målgruppens (i detta fall elevernas) delaktighet i centrum. Temat bestäms tillsammans med de elever som deltar i utvecklingsprocessen (Barnrättsdetektiverna är ett arbetsnamn), men grundtanken är att eleverna ska få utforska olika människorättsområden och få kunskap om sina rättigheter och vilka som ansvarar för att uppfylla dem. Läromedlet, inklusive en lärarhandledning, kommer att spridas till Sveriges F-3-skolor. Materialet kommer även vara gratis och tillgängligt för alla.

Målet är att barn genom läromedlet i tidig ålder ska få lära sig att de är rättighetsbärare, och att deras möjligheter att utkräva och använda sina rättigheter därigenom ska stärkas – både i skolan och i övriga delar av samhället.

Digitalt läromedel

Under projektets första två år utvecklades det kostnadsfria och digitala läromedlet Barnrättsdetektiverna i samverkan med elever och lärare. Omkring 170 barn deltog i utvecklingsprocessen. Under projektår 3 ligger fokus på spridning och stöd till skolor. MR-piloterna erbjuder bland annat kostnadsfria digitala workshops om och rundturer i läromedlet.

I Barnrättsdetektiverna, som nås via barnrättsdetektiverna.se, lär sig elever i förskoleklass till årskurs tre om barnkonventionen och utforskar rättigheterna i den egna skolan. De guidas av de animerade barnrättsdetektiverna Mika, Nadia och Leo som berättar om barns rättigheter och ger eleverna detektivuppdrag. Vad betyder rätten att vara trygg och hur trygg är skolmiljön? Hur funkar rätten att påverka i skolan? Var finns rätten till lek?

Eleverna skapar detektivrapporter om det de hittar och kan ge synpunkter och förslag kring hur skolans barnrättsarbete kan utvecklas och stärkas.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2019 och avslutades i april 2022.

En färgglad illustration. Tre barn vid ett bord. På bordet finns en jordglob, en blyertspenna, anteckningsböcker och en skylt med texten "Barnrättsdetektiverna".

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2019 och avslutades i april 2022.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Cool Green Deal

    Projektet ska utveckla nya metoder för att minska global uppvärmning, värna miljön och samtidigt skapa nya gröna jobb. Målgruppen för projektet är…

  • Hållbar utveckling med nya svenskar

    Projektet syftar till att öka kunskapen om de globala målen och Agenda 2030 hos pedagoger och unga elever inom SFI-undervisningen.

  • Leva Livet och äga sin vardag i BmSS - ett projekt om mänskliga rättigheter i vardagen

    Föreningen Grunden i Göteborg ska utveckla metoder och verktyg för att stärka medinflytandet för personer med funktionsnedsättning som bor i…

Sidan uppdaterades 2021-11-16.