Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Barns delaktighet i familjeaktiviteter

Projektet drivs av: Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att undersöka och underlätta för barn och ungdomar med betydande funktionshinder att öka sin delaktighet i familjeaktiviteter.

Med projektet vill vi undersöka och underlätta för barn och ungdomar med betydande funktionshinder att öka sin delaktighet i familjeaktiviteter. Projektet kommer att studera vilka aktiviteter barn och ungdomar med betydande funktionshinder är delaktiga i och hur deras faktiska delaktighet ser ut. Familjer där barns/ungdomars delaktighet i familjeaktiviteter är hög kommer att besökas och föräldrar och personliga assistenter kommer intervjuas för att höra hur deras vardag och situation ser ut. Dessutom kommer barns och ungdomars delaktighet att diskuteras genom workshops och (fokus)gruppssamtal med föräldrar och personliga assistenter.

Målet är att barns och ungdomars delaktighet i familjeaktiviteter genom projektet ska underlättas genom utvecklingsarbetet och de gemensamma samtalen, men också genom det utbildningsmaterial för personliga assistenter och familjer som kommer att utarbetas.

Samarbetspartners är föreningen JAG (Jämlikhet, Assistans och Gemenskap), RBU (Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar) och FUB (föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingstörning). I projektet deltar barn och ungdomar med betydande funktionshinder som är mellan 0-20 år och deras familjer, och som är medlemmar i någon av föreningarna. Förhoppningen är att omkring 150 barn/ungdomar och deras familjer och personliga assistenter kommer att delta under de tre år som projektet varar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2010 och avslutades i juli 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2010 och avslutades i juli 2013.

Kontakt

Ort
Jönköping
Sidan uppdaterades 2020-06-02.