Till innehållet

Barns röst - om att lyssna till och lära av unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Projektet drivs av: Riksförbundet Attention

Beskrivning av projektet

Barns röst-projektet vill göra unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) mer delaktiga i det egna stödet och att inspirera dem att undersöka sina egna målsättningar, önskemål och lösningar på problem.   

Barns röst projektet vill utveckla metoder och arbetssätt för att säkerställa att unga med NPF känner sig delaktiga i sin vård och omsorg och att de förstår vad vårdpersonal pratar om, vad som bestäms och vilka åtgärder som sätts in. I projektet vill vi även skapa forum och arbetssätt som underlättar för unga att ge information till vuxna så att de kan fatta kloka beslut och tar hänsyn till den ungas bästa. Genom att bjuda in barn och ungdomar till fokusgrupper, webbchat, fritidsaktiviteter m.m. vill Barns röst-projektet samla idéer och ta fram en webbplats med filmer och stödmaterial, dels egna tips till barn och unga, dels information om vilka rättigheter man har och hur man kan öka sitt inflytande och bli mer delaktig. På webben ska även finnas material riktat till vårdnadshavare och yrkesverksamma. Barns röst projektet vill bidra till ett ökat helhetstänkande som inbegriper såväl miljö, bemötande, individuell anpassning som samverkan mellan vårdgivare, hem och skola. Inom ramen för projektet kommer träffpunkter och lägerverksamhet anordnas med syfte att bidra till erfarenhetsutbyte och att utveckla gemenskap med andra barn och unga med NPF.

Genom intervjuer, fokusgrupper, webchat och fritidsaktiviteter vill projektet engagera unga med NPF att dela med sig av sina erfarenheter och att komma fram till lösningar för ökat inflytande och informationsutbyte. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Qrut

    Ett aktivt föräldrastöd utifrån de behov och förutsättningar som varje enskild deltagare har. Stöd i möten med myndigheter, stöd vid umgänge, stöd…

  • Regnbågsfamiljer i väntan

    Projektet ska erbjuda hbtq-personer stöd och trygga sammanhang under graviditet och den första tiden som föräldrar.

  • Plask

    Pantomimteatern fortsätter på förra årets PLASK!-tema med en ny föreställning som hyllar leken, vattnet och plaskdammarna! En interaktiv och lekfull…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.