Till innehållet

Bättre hälsa för unga romer - samverkan mot övervikt 2.0

Projektet drivs av: Internationell Klubb Vorta Drom

Beskrivning av projektet


Vi vill ge romska barn en bättre framtid!  Under 2014 sa flera familjer i vår förening att de ville ha hjälp med sina barns övervikt. Föräldrarna såg hur barnens vikt påverkade deras självkänsla, mående och skolsituation. Eftersom vikten hänger ihop med så mycket annat måste vi jobba tillsammans med flera olika aktörer för att komma åt problemet. Romer i Sverige har en lång historia av diskriminering och utanförskap. Därför vågar vi inte alltid lita på samhället, och många myndigheter litar kanske inte på oss heller. Vi behöver hitta nya samarbetsformer för att kunna jobba mot övervikt tillsammans.   

    Vårt projekt ska hjälpa barnen och familjerna i projektet, barnen ska förhoppningsvis må bättre och lyckas bättre i skolan. Projektet ska också skapa nya former för samarbetet med olika samhällsaktörer, så att vi får en bättre tilltro till varandra.

  Vi samarbetar med Skåneidrotten, Region Skåne,Helsingborgs stad och Kubik Skolan  

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2015 och avslutades i december 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2015 och avslutades i december 2019.

Kontakt

Ort
Helsingborg

Liknande projekt

  • Cirkus för hopp och styrka

    Projektet ska skapa aktiviteter för att tillvarata kapacitet och kreativa vilja hos målgruppen ensamkommande minderåriga som befinner sig i…

  • FIPOH - Flerspråkig information om psykisk ohälsa

    Projektet syftar till att förbättra den psykiska hälsan bland barn och ungdomar med erfarenhet av flykt, och därmed bredda möjligheterna till en…

  • Livsviktiga snack

    Antalet barn och unga som mår dåligt ökar år för år. Livsviktiga snack bidrar till att långsiktigt försöka vända denna trend. Livsviktiga snack…

Sidan uppdaterades 2020-07-03.