Till innehållet

Be the Hero Junior

Projektet drivs av: Hero Of The Talk Sweden

Beskrivning av projektet

Föreningen Hero of the Talk Sweden vill utveckla ett utbildningsprogram tillsammans med barn 7-10 år för att öka kännedom om hur man kan arbeta i förebyggande syfte mot mobbning och utanförskap.

Föreningen Hero of the Talk Sweden har genom ett arvsfondsprojekt tagit fram ett antimobbingsprogram/utbildning tillsammans med barn 10 – 13 år som är rolig, elevnära och lärorik. Detta sprids nu och används av skolor runt om i landet. Nu vill man utveckla ett liknande utbildningsprogram tillsammans med barn 7 – 10 år, genom bilder, filmer med instruktioner och övningar för att öka kännedom om hur barn och skolpersonal kan arbeta i förebyggande syfte mot mobbning och utanförskap.

I projektet kommer det även att tas fram specifikt material för barn med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i åldern 10 – 12 år. Projektet genomförs tillsammans med skolor och andra aktörer som arbetar mot mobbing och det material som tas fram kommer att erbjudas till alla skolor i landet.

Beviljat belopp

5 876 841 kronor

Projektets tidstatus

14%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i januari 2026.

Beviljat belopp

5 876 841 kronor

Projektets tidstatus

14%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i januari 2026.

Kontakt

Ort
Södertälje

Liknande projekt

  • Bygga Broar

    Projektet ska utveckla handledningsmaterial och metoder som ska testas på utvalda enheter (förskolor, skolor och arbetsmarknadsenheter) som tidigare…

  • Samspel - Våldsprevention genom spel

    Sverok ska i samarbete med MÄN för jämställdhet genomföra ett projekt vars syfte är att utveckla metoder för att jobba med våldsprevention för barn…

  • SOS - Stöd Och Skydd mot mobbing

    Stiftelsen vill med detta projekt undersöka vilken typ av stöd barn och unga vill ha kopplat till mobbning och tillsammans med målgruppen utveckla…

Sidan uppdaterades 2022-12-19.