Till innehållet

Be the Hero Junior

Projektet drivs av: Hero Of The Talk Sweden

Beskrivning av projektet

Föreningen Hero of the Talk Sweden vill utveckla ett utbildningsprogram tillsammans med barn 7-10 år för att öka kännedom om hur man kan arbeta i förebyggande syfte mot mobbning och utanförskap.

Föreningen Hero of the Talk Sweden har genom ett arvsfondsprojekt tagit fram ett antimobbingsprogram/utbildning tillsammans med barn 10 – 13 år som är rolig, elevnära och lärorik. Detta sprids nu och används av skolor runt om i landet. Nu vill man utveckla ett liknande utbildningsprogram tillsammans med barn 7 – 10 år, genom bilder, filmer med instruktioner och övningar för att öka kännedom om hur barn och skolpersonal kan arbeta i förebyggande syfte mot mobbning och utanförskap.

I projektet kommer det även att tas fram specifikt material för barn med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i åldern 10 – 12 år. Projektet genomförs tillsammans med skolor och andra aktörer som arbetar mot mobbing och det material som tas fram kommer att erbjudas till alla skolor i landet.

Beviljat belopp

6 851 641 kronor

Projektets tidstatus

51%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i januari 2026.

Beviljat belopp

6 851 641 kronor

Projektets tidstatus

51%

Projektet startade i januari 2023 och avslutas i januari 2026.

Kontakt

Ort
Södertälje

Liknande projekt

  • SOS - Stöd Och Skydd mot mobbing

    Stiftelsen vill med detta projekt undersöka vilken typ av stöd barn och unga vill ha kopplat till mobbning och tillsammans med målgruppen utveckla…

  • Bygga Broar

    Projektet ska utveckla handledningsmaterial och metoder som ska testas på utvalda enheter (förskolor, skolor och arbetsmarknadsenheter) som tidigare…

  • Hero Of The Talk

    Projektet ska minska psykisk ohälsa bland unga genom att utveckla metoder mot mobbning och utanförskap.

Sidan uppdaterades 2024-03-25.