Till innehållet

Be young, have cancer, cheat death - ett medieprojekt om unga och cancer

Projektet drivs av: Barncancerfonden

Beskrivning av projektet

Detta är ett medieprojekt där unga cancerdrabbade möter svenska cancerforskare. Syftet är att ingjuta mod och hopp till unga som drabbats av cancer samt motivera dem att aktivt söka ny kunskap.

Projektet vill producera en film/år där 6-8 ungdomar, med cancer eller som tidigare haft cancer, träffar forskare inom deras specifika cancerområde. Ungdomarna fungerar som reportrar och ställer frågor till forskarna och2 083 000 ingår i redaktionen för produktionen. I projektet görs även en digital plattform/hemsida tillsammans med ungdomarna. Den blir en mötesplats, där man publicerar det senaste inom cancerforskningen och där det går att ställa frågor direkt till forskarna. Här kan ungdomar skapa kontakter, lägga upp egna filmer, dikter eller bilder. Till detta produceras en app.

Man ska även göra en kortare pedagogisk och hoppingivande film där ungdomar som besegrat cancern kan visa att forskningen gör framsteg och att cancer inte betyder att livet måste ta slut p.g.a. sjukdomen. Filmen är ämnad för sjukhus att visa cancerdrabbade unga och deras anhöriga.

Barncancerfonden och Cancerfonden är beredda att driva den digitala plattformen vidare och ungdomarnas filmer är tänkt att visas i SVT, UR eller Kunskapskanalen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2015 och avslutades i september 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2015 och avslutades i september 2018.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Röster från Baba

    Projektet vänder sig till barn och unga som kommit ensamma till Sverige, som står utanför samhällets insatser av olika anledningar och därmed…

  • SAK UNG - aktivera unga i samtidskonst

    Projektet ska öka ungas närvaro och inflytande i Sveriges konstliv och ge unga mellan 16-25 år möjligheten att driva igenom sina idéer i projektform.

  • Samtal för ett liv fritt från våld

    Projektet ska utveckla en modell, som dels ökar pojkars och unga mäns stödsökande i relation till våld, dels skapar en metod för att samtala med…

Sidan uppdaterades 2021-02-15.