Till innehållet

Begriplig text och information för alla

Projektet drevs av: Dyslexiförbundet Med Läs- och Skrivsvårigheter (FMLS)

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att förbättra tillgången till begriplig och tillgänglig litteratur, nyheter och samhällsinformation.

Projektet ska drivas tillsammans med tre andra funktionshindersföreningar och målgrupp är personer med olika kognitiva svårigheter (utvecklingsstörning, afasi, språkstörning, dyslexi, autismliknande tillstånd). Målsättningen är att förändra synsättet på hur man förmedlar information på ett begripligt sätt. Att nyansera begreppen ”lättläst”, ”klartext” och ”tillgängliga medier” och att den nya kunskapen börjar användas av relevanta aktörer.

Man ska också skapa varaktiga samarbeten mellan målgruppen och de myndigheter som har uppdrag inom området. Efter projektet ska kunskapen som tas fram leva vidare och användas av förlag, tidningar och andra som producerar texter. Myndigheten för tillgängliga medier och Språkrådet ska förvalta delar inom sina myndigheter. Förbunden som driver projektet kommer själva använda kunskapen och fortsätta sprida den.

Efter avslutat projekt

Projektet har med hjälp av målgruppen och experter identifierat 19 faktorer som är viktiga för målgruppen vid textproduktion. Dessa har samlats i en bok och på hemsidan begripligtext.se fritt för alla att använda. Verksamheten fortsätter i de råd som ges på hemsidan och genom att dessa sprids av föreningarna. Föreningen säljer föreläsningar och workshops.

begripligtext.se

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2016 och avslutades i juni 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2016 och avslutades i juni 2019.

Kontakt

Ort
Sundbyberg

Liknande projekt

  • Det outsagda mellan barn och föräldrar

    Projektet handlar om de tankar och känslor som inte blir sagda mellan föräldrar och barn, men som kanske borde sägas - de tankar som vi inte alltid…

  • Du är inte ensam...

    Projektet ska uppmärksamma de två kroniska blodsjukdomarna talassemi och sicklecellanemi (som framförallt drabbar personer med ursprung från…

  • Plugga med bilder (tidigare Lära språk med bilder)

    Projektet ska ge barn och unga med dyslexi lust och självförtroende i sitt lärande.

Sidan uppdaterades 2020-06-30.