Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Berättarverkstad deluxe

Projektet drivs av: Studieförbundet Vuxenskolans Regionförbund Skåne

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en berättarverkstad där personer med intellektuell funktionsnedsättning arbetar med dokumentärt berättande som metod för stärkt identitet och ökad delaktighet. 

Projektet ska utveckla en berättarverkstad där personer med intellektuell funktionsnedsättning arbetar med dokumentärt berättande som metod för stärkt identitet och ökad delaktighet. Särskilt fokus kommer att läggas på äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning. Metoden utvecklas inom ramen för studiecirklar och utvecklar deltagarnas förmåga att utforska egnas och andras historier samt att skapa bra berättelser. Vidare tränas deltagarna i sådant som intervjuteknik och gränssättning gentemot det privata. I Berättarverkstad Deluxe kommer olika konstnärliga uttrycksformer att användas såsom film, animation, dans och musik. Deltagarna rekryteras via dagliga verksamheter, deltagande föreningars nätverk och genom uppsökande verksamhet. Arbetet bedrivs på olika orter över hela Skåne i grupper som sinsemellan delar sina erfarenheter genom en Youtube-kanal. Under arbetets gång dokumenteras processen i en film och i ett metodmaterial med tillhörande studiehandledning. Efter projektets slut uppdateras materialet löpande och sprids nationellt av Vuxenskolan i samarbete med samverkansparterna. Ledare för framtida grupper kommer i första hand att rekryteras bland personer med intellektuell funktionsnedsättning. De medverkande kommunerna kommer att fortsätta med Berättarverkstad Deluxe inom ramen för daglig verksamhet och LSS-boenden. FUB kommer efter projektet att kunna ställa upp med metodkonsulter för att bistå nya verksamheter som vill arbeta med Berättarverkstad Deluxe.

Projektets tidstatus

76%

Projektet startade i september 2019 och avslutas i oktober 2022.

Projektets tidstatus

76%

Projektet startade i september 2019 och avslutas i oktober 2022.

Kontakt

Ort
Lund
Sidan uppdaterades 2021-10-14.