Till innehållet

Berättarverkstad deluxe

Projektet drevs av: Studieförbundet Vuxenskolans Regionförbund Skåne

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en berättarverkstad där personer med intellektuell funktionsnedsättning arbetar med dokumentärt berättande som metod för stärkt identitet och ökad delaktighet. 

Projektet ska utveckla en berättarverkstad där personer med intellektuell funktionsnedsättning arbetar med dokumentärt berättande som metod för stärkt identitet och ökad delaktighet. Särskilt fokus kommer att läggas på äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning. Metoden utvecklas inom ramen för studiecirklar och utvecklar deltagarnas förmåga att utforska egnas och andras historier samt att skapa bra berättelser. Vidare tränas deltagarna i sådant som intervjuteknik och gränssättning gentemot det privata. I Berättarverkstad Deluxe kommer olika konstnärliga uttrycksformer att användas såsom film, animation, dans och musik. Deltagarna rekryteras via dagliga verksamheter, deltagande föreningars nätverk och genom uppsökande verksamhet. Arbetet bedrivs på olika orter över hela Skåne i grupper som sinsemellan delar sina erfarenheter genom en Youtube-kanal. Under arbetets gång dokumenteras processen i en film och i ett metodmaterial med tillhörande studiehandledning.

Efter projektet

Projektet ledde till att det utvecklades en metod för dokumentärt berättande av, med och för målgruppen. Det digitala metodmaterial som togs fram kan fortsatt användas av cirkelledare med intellektuell funktionsnedsättning.

Verksamheten lever vidare i Studieförbundet Vuxenskolans ordinarie verksamhet där berättarverkstäder kommer att drivas i cirkelform. Vidare fortsätter berättarverkstäder inom såväl FUB som de deltagande dagliga verksamheterna. Metodmaterialet är fritt tillgängligt för alla och tillhandahålles och sprids genom Vuxenskolan och FUB.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i oktober 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i oktober 2022.

Kontakt

E-post
Ort
Lund

Liknande projekt

  • Hjälteskolan

    Projektet ska bland annat genom scenkonsten inspirera ungdomarna till en bättre kommunikationsförmåga, självinsikt att hitta sig själv och sina goda…

  • Konstkupan

    Projektet Konstkupan vill skapa utrymme för unga nyanlända och lokalsamhälle att bidra till en ömsesidig utveckling genom kreativa uttryck och dialog.

  • SAK UNG - aktivera unga i samtidskonst

    Projektet ska öka ungas närvaro och inflytande i Sveriges konstliv och ge unga mellan 16-25 år möjligheten att driva igenom sina idéer i projektform.

Sidan uppdaterades 2023-03-03.