Till innehållet

Bildsamt - bilder som stöd i samtal om våld

Projektet drevs av: DART Kommunikations- och dataresurscenter Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Göteborg

Beskrivning av projektet

Bildsamt- bilder som stöd i samtal om våld drivs av DART- kommunikations- och dataresurscenter, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Syftet är att göra det möjligt för personer i behov av kommunikationsstöd att samtala om våld.

Syftet med projektet är att göra det möjligt för personer med kommunikativ och kognitiv funktionsnedsättning i behov av kommunikationsstöd att samtala om våld. Kommunikationsstöd eller så kallad Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) innebär hjälpmedel och metoder som syftar till att möjliggöra kommunikativ delaktighet i det vardagliga livet. Ett exempel på kommunikationsstöd är att använda bilder under ett samtal för att underlätta förståelse och kommunikation. Enligt flera undersökningar så är kunskapen om våld mot personer med funktionsnedsättningar bristfällig. En amerikansk rapport visade att mellan 2009-2011 var män med funktionsnedsättning nästan dubbelt så mycket utsatta för våld än män utan funktionsnedsättning. Kvinnor med funktionsnedsättning var tre gånger mer utsatta för våld än kvinnor utan funktionsnedsättning. Personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter löper ännu större risk att utsättas för våld på grund av deras svårigheter att berätta om vad de utsatts för.

Inom projektet kommer vi att inventera vilka verksamheter och vilken personal som kan komma att möta personer i behov av kommunikationsstöd i förebyggande, upptäckande och/eller hanterande samtal kring våld. Vi kommer också att inventera vilka bilder, metoder och material som idag finns tillgängliga för samtal om våld med personer i behov av kommunikationsstöd. Ytterligare en del av projektet är utveckling av utbildningar som kommer att innehålla information om kommunikationssvårigheter och kognitiva svårigheter, om våld och hur man bemöter och samtalar med en person i behov av kommunikationsstöd som utsatts eller riskerar att utsättas för våld. Under projektet kommer vi även att ta fram samtalspaket bestående av bildstödsmaterial med tillhörande anvisningar som kan användas för samtal om våld med personer i behov av kommunikationsstöd. Allt material kommer att samlas på en öppen webbaserad resurs där man kan ladda ner materialet, titta på filmer och själv skapa och redigera bildstöd. Hemsidan kommer att länkas till den webbaserade bildstödsresursen www.bildstod.se som utvecklats inom Arvsfondsprojektet KomHIT. Slutligen kommer vi att utvärdera ovanstående material och metoder tillsammans med ungdomar och vuxna i behov av kommunikationsstöd samt personal som arbetar i berörda verksamheter.

Projektet drivs i samarbete med: FUB Västra Götaland Autism- och asperger föreningen distrikt Göteborg IfA intressegruppen för assistansberättigade Gymnasiesärskolan i Alingsås Barnhuset (Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg). 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2015 och avslutades i oktober 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2015 och avslutades i oktober 2018.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Framtidens E-sport

    Projektet Framtidens E-sport ska verka för en mer inkluderande e-sportsscen. Målgruppen är tjejer, personer som identifierar sig som tjejer och icke…

  • Filmplats (tidigare Mitt hörn av världen)

    Projektet ska samla ungdomar mellan 16 och 25 år för att öka deras engagemang i demokratifrågor, vidga sina perspektiv kring ansvar och mänskliga…

  • Digidem Lab (tidigare Demokratihackers)

    Projektets syfte är att unga med hjälp av digitala verktyg ska utforska och utvidga möjligheterna för ungas demokratiska deltagande.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.