Till innehållet

BISAM Bi- och insektsodling i samverkan

Projektet drivs av: Föreningen Hidde Iyo Dhaqan

Beskrivning av projektet

BISAM-projektet ska utveckla en ny arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning med fokus på odling av bin och insekter, samt utveckla nya pedagogiska metoder för bi- och insektsodling där barn engageras i konkret miljöarbete.

Projektet består av två delar: - skapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning, genom en ekonomisk förening (arbetsintegrerande socialt företag) med fokus på bi- och insektsodling. Syftet är att personer med funktionsnedsättning ska få sysselsättning och egen försörjning. - arbeta fram pedagogiska metoder och material kring lärande om bi- och insektsodling för barn. Syftet är att barn ska få utveckla sitt intresse för och lära sig om bi- och insektssamhällen. Genom bisamhällen kan man lära mycket om natur och miljö i stort. Målgrupperna är dels personer med funktionsnedsättning, dels barn i åldern 4-12 år. Man räknar med att ca 15 personer med funktionsnedsättning kommer vara aktiva i det sociala företaget, och att man kommer nå ca 1000 barn. De vuxna når man genom föreningens eget nätverk och Arbetsförmedlingen. Barnen nås genom förskolor, skolor och föreningsliv. Efter projektet ska verksamheterna leva vidare och vidareutvecklas: ett socialt företag för personer med funktionsnedsättning som arbetar med bi- och insektsodling, den pedagogiska verktygslådan ska användas av föreningen själva och av andra aktörer såsom förskolor, skolor och andra utbildningsanordnare. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2014 och avslutades i september 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2014 och avslutades i september 2017.

Kontakt

Ort
Malmö-Skåne

Liknande projekt

  • Fitness Assistant

    Projektet ska ta fram en utbildning genom vilken personer med intellektuell funktionsnedsättning kan certifieras som assisterande personliga…

  • Inget om oss utan oss!

    Projektet ska ta vara på erfarenheter av svenskt deltagande i processen kring framtagandet av konventionen om rättigheter för personer med…

  • Livskraft Söderhamn

    Nio lokala föreningar i Söderhamn har gått samman för att erbjuda fler aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.