Till innehållet

BISAM Bi- och insektsodling i samverkan

Projektet drivs av: Föreningen Hidde Iyo Dhaqan

Beskrivning av projektet

BISAM-projektet ska utveckla en ny arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning med fokus på odling av bin och insekter, samt utveckla nya pedagogiska metoder för bi- och insektsodling där barn engageras i konkret miljöarbete.

Projektet består av två delar: - skapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning, genom en ekonomisk förening (arbetsintegrerande socialt företag) med fokus på bi- och insektsodling. Syftet är att personer med funktionsnedsättning ska få sysselsättning och egen försörjning. - arbeta fram pedagogiska metoder och material kring lärande om bi- och insektsodling för barn. Syftet är att barn ska få utveckla sitt intresse för och lära sig om bi- och insektssamhällen. Genom bisamhällen kan man lära mycket om natur och miljö i stort. Målgrupperna är dels personer med funktionsnedsättning, dels barn i åldern 4-12 år. Man räknar med att ca 15 personer med funktionsnedsättning kommer vara aktiva i det sociala företaget, och att man kommer nå ca 1000 barn. De vuxna når man genom föreningens eget nätverk och Arbetsförmedlingen. Barnen nås genom förskolor, skolor och föreningsliv. Efter projektet ska verksamheterna leva vidare och vidareutvecklas: ett socialt företag för personer med funktionsnedsättning som arbetar med bi- och insektsodling, den pedagogiska verktygslådan ska användas av föreningen själva och av andra aktörer såsom förskolor, skolor och andra utbildningsanordnare. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2014 och avslutades i september 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2014 och avslutades i september 2017.

Kontakt

Ort
Malmö-Skåne

Liknande projekt

  • Skådespelargestaltning på teckenspråk

    Tre-årig kandidatutbildning i skådespelargestaltning på svenskt teckenspråk vid Stockholms dramatiska högskola.

  • Skåne i backspegeln

    Deltagarna ska skaffa sig nya kunskaper om skånsk historia och hembygd. Arbetet redovisas i en egen bok. Deltagarna ska pröva på hantverk och…

  • Skälbyträdgården – en oas för alla sinnen

    Under 2015 anläggs trädgården och verksamheten utformas. Den löpande verksamhet ska vara igång 2016. Ett tioårigt åtagande finns för nyttjandet av…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.