Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Blå Lådan

Projektet drivs av: Vattenverkstaden ekonomisk förening

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en teoretisk, fysisk och digital plattform kring vatten med syfte att tillgängliggöra kunskap kring vatten och dess miljöer genom upplevelser och delaktighet för barn, unga och vuxna med olika funktionsvariationer.

Marina och akvatiska miljöer är många gånger väldigt otillgängliga och detta vill projektet ändra på. Projektet vill göra marina och akvatiska miljöer tillgängliga för målgruppen och stärka deras kunskap om dessa miljöer, och vatten i stort, på ett självständigt sätt. Att främja god hälsa är också en viktig del i ”Blå Lådan” genom motoriska övningar, mindfulness och olika sinnesövningar i utomhusmiljöer. Projektet kommer att arbeta utifrån målgruppens behov och förutsättningar. Genom upplevelsebaserat lärande kommer projektet tillsammans med målgruppen, genom upplevelser, workshops och samråd, utforska vilka metoder som är bäst lämpade. Dessa metoder och verktyg skall vidare samlas och eventuellt tillgängliggöras i fysiska ”Blå lådor”, men även på en digital och teoretisk plattform med metoder, upplevelser, utbildningar och verktyg. Projektet kommer bland annat ta fram metodböcker, utställningar, pedagogiska filmer, lärarhandledning, hemsida och använda sig av sociala medier samt digitala appar för spridning. Projektet kommer även att utveckla bliss och pictogram så att det finns tillgängliga tecken för marinamiljöer. Projektet kommer till viss del vara mobilt och turnera runt Skånes kust med en mobil verksamhetsvagn, för att tillsammans med målgruppen samla in exkursionsmaterial.

Själva konceptet, metoderna och den fysiska Blå Lådan kommer överleva genom att integreras i föreningens ordinarie verksamhet. Dessutom kommer metoderna att erbjudas gymnasiesärskolor och grundsärskolor som en del i deras externa pedagogiska arbete till självkostnadspris.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2018 och avslutades i januari 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2018 och avslutades i januari 2021.

Sidan uppdaterades 2020-09-07.