Till innehållet

Blå Lådan

Projektet drevs av: Vattenverkstaden ekonomisk förening

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en teoretisk, fysisk och digital plattform kring vatten med syfte att tillgängliggöra kunskap kring vatten och dess miljöer genom upplevelser och delaktighet för barn, unga och vuxna med olika funktionsvariationer.

Projektet har haft ett 100-tal utomhuspedagogiska aktiviteter och workshops i både marina och akvatiska miljöer tillsammans med målgruppen. Deltagarna kommer från grundsärskolan, särskolegymnasium, daglig verksamhet och LSS- fritidsverksamhet i Malmö, Lund, Trelleborg och Karlshamn. I den ”den digitala blå lådan” (www.blaladan.se) har projektet samlat tips på hur en kan uppleva vatten och dess miljöer med alla sina sinnen i handledningar, bilder, filmer och symbolkartor. Här finns också till exempel länkar till relevanta aktörer och hemsidor. Tillsammans med målgruppen har projektet också tagit fram ryggsäckar med verktyg och handledningsmaterial, samt byggt aktivitetsstationer ute i naturen.

Efter projektet

Resultatet och erfarenheterna lever framförallt vidare i de deltagande verksamheterna. Den digitala lådan
(www.blaladan.se) kommer leva vidare och fyllas på med tips och trix och Vattenverkstaden kommer även fortsättningsvis att använda metoderna och verktygen i sin ordinarie verksamhet. Kunskapen och verktygen hos de skolor och dagliga verksamheter som deltagit i projektet kommer fortsätta användas under framtida lektioner och utflykter/exkursioner. Verksamheten ska även leva vidare hos samarbetsorganisationen Stiftelsen Skånska Landskap och Fulltofta Naturcenter som nu har aktivitetsstationer ute i sitt område samt kognitivt tillgängliga exkursionsryggsäckar till utlåning.


Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i mars 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i mars 2020.

Liknande projekt

  • Romano info - app

    Projektet ska utveckla en app där romska barn och ungdomar ska kunna söka samhällsinformation och kunskap kring exempelvis bättre hälsa, sexuell och…

  • Antologi

    Lokalföreningen Hepatit C i Västra Götaland ska genom sitt projekt Antologi tillsammans med medlemmar och andra personer med Hepatit C skriva fram…

  • Min digitala livsplattform Digi-JAG - En digital kognitivt tillgänglig lärmiljö

    Projektet ska utveckla en nätpedagogisk modell och en digital lärplattform som stödjer personer med måttlig utvecklingsstörning i det livslånga…

Sidan uppdaterades 2021-05-14.