Till innehållet

BLING Inkubator

Projektet drivs av: BLING

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att utveckla metoder för att stärka ungas företagsamhet och entreprenörskap i förorten.

Målet är att etablera en inkubator av och med unga i Järvaområdet. Inkubatorn ska stödja och stärka ungdomar som vill utveckla sina idéer, vare sig det är affärsidéer, sociala idéer eller annat.

Genom projektet vill BLING skapa en mötesplats, en struktur och ett nätverk för företagande och föreningsverksamhet som i slutändan ska bidra till flera företagare och ledare med förortsbakgrund.

Målgruppen är ungdomar 16-25 år i Järva och övriga Stockholm.

Efter projektet ska inkubatorn ingå och drivas i föreningen BLINGs ordinarie verksamhet.

Beviljat belopp

6 927 119 kronor

Projektets tidstatus

75%

Projektet startade i juli 2020 och avslutas i juli 2023.

Beviljat belopp

6 927 119 kronor

Projektets tidstatus

75%

Projektet startade i juli 2020 och avslutas i juli 2023.

Kontakt

Ort
Kista

Liknande projekt

  • Framåt!

    Framåt! är ett arbetsmarknadsförberedande program som syftar till att stärka kopplingarna mellan utbildning och jobb samt minska trösklarna till den…

  • Future Lab

    Projektets syfte är att stötta unga som varken arbetar eller studerar in i arbete och utbildning. Målet är att målgruppen får förbättrad psykisk…

  • Företagare på riktigt

    Projektet syftar till att stärka elever på gymnasiesärskolan genom att ge dem möjlighet att driva UF-företag.

Sidan uppdaterades 2020-06-09.