Till innehållet

Boccia för ungdomar med gravare funktionsnedsättningar

Projektet drivs av: IFAH Stockholm

Beskrivning av projektet

IFAH (Idrottsföreningen för alla handikappade) vill i samarbete med föreningen Tranan HIK öka intresset för boccia i Stockholm och Mälardalen.

Båda föreningarna erbjuder idag boccia i sin ordinarie verksamhet, men det finns inte längre några aktiva ungdomar. Genom att besöka Rh- skolor, särskolor och rehab anläggningar och visa hur man spelar boccia vill man väcka ett intresse för sporten. Projektet ska även arbeta för att andra föreningar, som idag inte vänder sig till personer med funktionsnedsättningar, startar boccia-verksamhet. För att kunna erbjuda fler en möjlighet att prova på behöver föreningarna kunna köpa in bocciarännor och bocciaspel. Materialet ska lånas ut. Målet är att öka intresset för boccia, med minst 40 nya aktiva unga spelare och minst 10 nya ledare. Projektet ska bedrivas i samverkan med föreningen Tranan och Stockholms Parasportförbund.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Kontakt

Ort
Bromma

Liknande projekt

  • Framefotboll med parasportskola

    Projektet ska i Sverige etablera sporten Frame Fotboll efter brittisk förebild. I Frame Fotboll ingår fem spelare i varje lag och man använder sig…

  • Suntprat

    Projektet ska hjälpa ungdomar som riskerar att hamna i eller som redan finns i en beroendesituation.

  • Livsprat

    Livsprat ska underlätta för unga att samtala om och bearbeta centrala livsfrågor i syfte att stärka den psykiska hälsan hos målgruppen, unga…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.