Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Bogserlinan

Projektet drivs av: Habo Wolley

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att möjliggöra för nyanlända barn, ungdomar och deras föräldrar att bli delaktiga i föreningslivet på samma villkor som de med svensk bakgrund.

Projektet syftar till att möjliggöra för nyanlända barn, ungdomar och deras föräldrar att bli delaktiga i föreningslivet på samma villkor som de med svensk bakgrund.

Målet är ta fram en modell för hur föreningar bäst når ut till målgruppen och inkluderas i föreningsverksamhet. Primär målgrupp är nyanlända barn och ungdomar, samt deras föräldrar. Projektet vill genom utvecklad fadderverksamhet på olika nivåer skapa förutsättningar för barn och föräldrar att vara med och utveckla både sig själva och andra i klubben. Det anordnas fler sociala träffpunkter kring den ordinarie verksamheten. Unga ledare utbildas inom målgruppen. Projektet ska ta fram utbildningsstegar för fortsatt föreningsengagemang vilket kan innebära positioner som tränare, tävlingsledare, funktionär, styrelsemedlem, administratör eller vaktmästare.

Projektet lever vidare genom att den modell som utvecklas inom projektet bli en del av ordinarie verksamhet samt sprids till andra föreningar genom Region Jönköpings län och Smålandsidrotten.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i september 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i september 2020.

Kontakt

Ort
Habo
Sidan uppdaterades 2020-06-02.