Till innehållet

Bogserlinan

Projektet drevs av: Habo Wolley

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att möjliggöra för nyanlända barn, ungdomar och deras föräldrar att bli delaktiga i föreningslivet på samma villkor som de med svensk bakgrund.

Projektet syftar till att möjliggöra för nyanlända barn, ungdomar och deras föräldrar att bli delaktiga i föreningslivet på samma villkor som de med svensk bakgrund.

Målet är ta fram en modell för hur föreningar bäst når ut till målgruppen och inkluderas i föreningsverksamhet. Primär målgrupp är nyanlända barn och ungdomar, samt deras föräldrar. Projektet vill genom utvecklad fadderverksamhet på olika nivåer skapa förutsättningar för barn och föräldrar att vara med och utveckla både sig själva och andra i klubben. Det anordnas fler sociala träffpunkter kring den ordinarie verksamheten. Unga ledare utbildas inom målgruppen. Projektet ska ta fram utbildningsstegar för fortsatt föreningsengagemang vilket kan innebära positioner som tränare, tävlingsledare, funktionär, styrelsemedlem, administratör eller vaktmästare.

Projektet lever vidare genom att den modell som utvecklas inom projektet bli en del av ordinarie verksamhet samt sprids till andra föreningar genom Region Jönköpings län och Smålandsidrotten.

Efter projektet

Projektet ledde till att föreningen skapade en struktur och en manual för att främja inkludering av nya målgrupper. De har arbetat med fadderverksamhet, sportcafé samt samarbeten med Habos Globala mötesplats. De har arbetat uppsökande genom att arrangera rastaktiviteter på skolor samt ha öppna aktiviteter i bostadsområden.

Verksamheten fortsätter dels genom att Habo Kommun och RF/SISU är med och finansierar fortsatta aktiviteter på skolor för årskurs 3 och 4. Inom den egna organisationen är strukturen och manualen en del av den ordinarie verksamheten. På www.bogserlinan.se kan andra föreningar ta del av material som bidrar till ökad inkludering av nya föreningsmedlemmar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i oktober 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i oktober 2020.

Kontakt

Ort
Habo

Liknande projekt

  • Strong Girls

    Målet med projektet är att stötta tjejer att uppleva och dra fördel av de möjligheter som finns inom idrott och äventyrssport.

  • WE & SPORTS

    Projektet ska minska den psykiska ohälsan bland skidåkande barn, ungdomar och elitsatsande unga vuxna upp till 26 år.

  • Idrottens ledarbank

    Idrottens ledarbank syftar till att underlätta för idrottsföreningar att rekrytera unga ledare och för ungdomar att hitta ledaruppdrag.

Sidan uppdaterades 2021-08-24.