Till innehållet

Boite en valise - Berättelser i en väska

Projektet drevs av: Föreningen Artikel 31

Beskrivning av projektet

Projektet bjuder in ungdomar och unga vuxna att delta i en konstnärlig process och gestalta sina egna berättelser i en väska. Vi bjuder in till samtal om identitet, minnen och konst. Och att ta plats i det offentliga rummet.   

Artikel 31 verkar för att öka barns, ungdomars och unga vuxnas möjligheter att själva arbeta med konst och kultur – och i praktiken manifestera och utöva rättigheten i Barnrättskonventionens artikel 31 att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.  Att få vara med i en diskussion, att göra sig hörd, att få bli lyssnad på oavsett språkmöjligheter kan ses som en demokratisk rättighet. Berättelser i en väska är därför ett rättighetsprojekt. Här tar rättigheterna vägen genom konsten: den blir ett forum att mötas i oavsett språk, över tid och plats. Syftet är att få deltagarna att värdesätta sig själva och sina egna berättelser och samtidigt öka ungas möjlighet till delaktighet i det kulturella livet. Handledda av projektets konstnärer får alla deltagare arbeta i sin takt utifrån sina egna förutsättningar med att berätta just sin historia. Alla sinnen är viktiga och projektet värnar allas möjligheter att göra sin röst hörd på egna villkor. I förlängningen innebär det att den publika delen av projektet – när väskor, livsberättelser och workshops reser genom Sverige – blir en bred uppvisning av vår mångfald. Berättelser i en väska riktar sig till ungdomar och unga vuxna. Deltagarna i pilotgrupperna som under det första året arbetat i projektet är från Demokratipiloterna och Fontänhuset i Sköndal, elever på Lindeparkens gymnasiesärskola i Skärholmen och ungdomar som nyligen anlänt till Sverige och går på Sprintgymnasiet i Liljeholmen. 

Berättelser i en väska bjuder in ungdomar och unga vuxna att gestalta sina pågående livsberättelser i en väska och med dem ta plats i ett offentligt rum och samtal. Professionella konstnärer handleder deltagarna i en konstnärlig process, där de utforskar ett konstnärligt förhållningssätt och språk. Berättelser i en väska bygger på deltagarnas aktiva medverkan i projektets planering och genomförande. Var och en av deltagarna och deras individuella berättelse står i centrum och bestämmer hur slutresultatet kommer att se ut.  I mötet med deltagarna påbörjas en gemensam process. Konstnärerna ställer frågor och lyssnar, visar och vägleder i material och tekniker, ger inblick i konsten och exempel på andra konstnärers arbete.Tillsammans inleds det arbete som i slutändan innebär att deltagarna har gjort något unikt och personligt, som bara han eller hon hade kunnat åstadkomma utifrån sina förutsättningar och livserfarenheter.  Det handlar inte om konst som terapi utan som som ett medel och verktyg för att föra ett demokratiskt samtal där fler kan delta oavsett förkunskaper.  Projektet blir en variant på ett filosofiskt samtal, där konsten blir en brygga in i känslor och minnen. De medverkande kan delta i samtalet, trots att de kanske inte alltid har tillgång till språket. Kan konsten bli en ordlös kommunikationsväg även för den som annars kanske upplever sig exkluderad i den offentliga debatten? Kan konsten bli en väg in i språket?

Väskorna kommer efter workshopstidens slut att visas i en första utställning på Moderna Museet i Stockholm. Vi planerar en turné till andra platser i landet, där deltagarna blir ambassadörer för projektet och får möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter av projektet och inspirera till att genomföra workshops lokalt på de platser där utställningen visas.

Deltagare från Fontänhuset i Sköndal, eleverna och företrädare för dem på Lindeparkens gymnasiesärskola och ungdomar från Demokratipiloterna var med redan innan ansökan om projektet gjordes. De hade önskemål om att få medverka i ett konstprojekt, där de kunde få prova på olika material, arbeta med ready-mades där vardagliga föremål blir till konst, bli introducerade till konst och själva få skapa konst utifrån sina personliga berättelser. Deltagarna planerar innehållet i alla workshops tillsammans med  ansvariga konstnärer löpande under projektets gång. Eftersom deltagarna i projektet skapar en väska med innehåll utifrån sin egen berättelse och sina minnen, blir varje väska individuell. Flera av deltagarna önskat att arbeta med ljud. Vi har därför engagerat en ljudkonstnär under projektets gång, så att de ska kunna gestalta sina minnen i olika ljudinstallationer. 

I Berättelser i en väska samverkar Artikel 31 med Moderna Museet i Stockholm, Lava på Kulturhuset i Stockholm,  Kulturfyren på Skeppsholmen, Demokratipiloterna, Fontänhuset i Sköndal, Lindeparkens gymnasiesärskola, Sprintgymnasiet i Liljeholmen och Individuell Människohjälp/Move It. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2013 och avslutades i april 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2013 och avslutades i april 2016.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Come Together

    Projektet ska skapa ett koncept för körer som vill samarbeta med nyanlända unga i sin närhet. Syftet är att bygga broar mellan unga nyanlända och…

  • Sverige genom en lins

    Projektets syfte är att förenkla och förstärka integrationen i det svenska samhället för nyanlända ungdomar.

  • Rätt-ish hemma: Barnkonventionen för dig som bor i familjehem/HVB

    "Rätt-ish hemma” är ett projekt i samarbete med Stiftelsen Allmänna Barnhuset, som utvecklar en helt ny utbildning i barnets rättigheter av, med…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.