Till innehållet

Boken om Freja

Projektet drivs av: Studieförbundet Vuxenskolan Jönköping

Beskrivning av projektet

Studieförbundet Vuxenskolan Jönköping ska skriva en skönlitterär och lätt tillgänglig bok om Arvsfondsprojektet FREJA. Målgruppen är föräldrar, anhöriga, professionella samt ungdomar med Aspergers syndrom, ADHD, Autism.

Studieförbundet Vuxenskolan Jönköping ska skriva en skönlitterär och lätt tillgänglig bok om Arvsfondsprojektet FREJA.  Syftet är att boken ska kunna läsas av alla och användas vid utbildningar om konsten som läkande och lärande process. Målgruppen är föräldrar, anhöriga, professionella samt ungdomar med Aspergers syndrom, ADHD, Autism. Projektledaren och en av dramapedagogerna i Freja skriver vartannat kapitel. De ska skriva kapitlen utifrån ungdomarnas berättelser; de intervjuar ungdomarna, skriver ner deras berättelser och återkopplar. Ungdomarnas faddrar deltar med ett kapitel. Studieförbundet gör redigerings- och layout arbetet samt marknadsför boken.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2009 och avslutades i december 2012.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2009 och avslutades i december 2012.

Kontakt

E-post
Ort
Jönköping

Liknande projekt

  • Kulturarva

    Syftet med projektet är att ungdomar i Jönköpings län ska utforska och utmana sina kulturarv och få möjlighet att utveckla det vidare.

  • Tillsammans

    Projektet ska skapa sammanhang där ungdomar med olika bakgrund kan mötas, bidra till integration, samhällsförändringar samt ökat samhällsengagemang.

  • Företagare på riktigt

    Projektet syftar till att stärka elever på gymnasiesärskolan genom att ge dem möjlighet att driva UF-företag.

Sidan uppdaterades 2020-06-03.