Till innehållet

Boll och bildning: AHK:s integrationsarbete

Projektet drivs av: Alingsås Handbollsklubb AHK

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till skapa möten och utbyten mellan nyanlända ungdomar och klubbens medlemmar genom aktiviteter och ett kreativt samarbete.

Målet är att skapa bättre förutsättningar för etablering, och en ökad förståelse för människor på flykt. Målgruppen är framförallt nyanlända barn och ungdomar och barn och ungdomar i klubben men också tränare, publik och övriga alingsåsare. Boll och bildning kommer att erbjuda träningstillfällen, fadderverksamhet, studiebesök, föreläsningar, teater och andra aktiviteter som ingår i ett bildningspaket.

Projektet kommer att dokumenteras och involvera hela målgruppen. Projektets aktiviteter och lärdomar kommer att sammanställas i en bok. Metoden kommer efter projektet ligga till grund för klubbens fortsatta integrationsarbete, och för att sprida kunskap och erfarenheter till andra klubbar.

Aktiviteter kommer att fortsätta inom klubbens samt samarbetspartners ordinarie verksamhet.

Efter projektet

Efter projektet fortsätter Allingsås Handboll att genom Handbolligans hashtagg #Viställerupp att sprida erfarenheter från projektet och att stötta nyanlända ungdomar. Tillsammans med SISU Idrottsutbildarna togs ett studiematerial fram, kopplat till projektets erfarenheter för att öka förståelse för integration och dess mekanismer. Flera aktiviteter som till exempel faddrar, studiebesök och föreläsningar fortsätter genom ideellt arbete.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i december 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2016 och avslutades i december 2019.

Kontakt

E-post
Ort
Alingsås

Liknande projekt

  • Engelska på fickan

    Projektet ska skapa en produkt som ger döva kunskaper i engelska och ASL, och som motsvarar Skolverkets krav Engelska för döva.

  • Förlossningsskadad Kvinna (tidigare Birth Rights Sweden)

    Projektet syftar till att värna om kvinnor som idag lever med funktionsnedsättningar orsakade av allvarliga förlossningsskador och de som kommer att…

  • Motivationslyftet för en bättre svensk skola

    Projektet ska utveckla och anpassa ett motivationsprogram för elever i årskurserna 4–6 och gymnasieskolan som ska ge skolor hjälp att på ett…

Sidan uppdaterades 2020-10-27.