Till innehållet

Bootcamp för sociala entreprenörer (tidigare Young Differencemakers)

Projektet drevs av: Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders

Beskrivning av projektet

I projektet ska man ta fram ett nytt program som bygger vidare på den befintliga utbildningen ”Självledarskap som Skapar Skillnad” (SsSS).

Programmet, som ska bestå av nätverksträffar i olika steg, ska hjälpa och stötta ungdomar att gå från idé till handling i sitt sociala engagemang. Syftet är att fler ungdomar ska förverkliga sina idéer inom socialt entreprenörskap, och på så sätt öka deras delaktighet och sysselsättning och bidra till en bättre värld. Målgrupp är gymnasieungdomar som har gått den befintliga utbildningen SsSS. Projektet ska även bredda målgruppen genom att starta samarbeten med nya skolor. Idag är det mest innerstadsskolor i Stockholm som använder sig av den befintliga utbildningen, i projektet ska de aktivt söka samarbeten i andra områden (förorter och socialt utsatta områden runt storstäderna). Man räknar med att ca 120 elever kommer delta i projektet och att 50 % av dem skapar ett socialt projekt. Under projektet ska man tillsammans med deltagarna utforma programmet och ta fram ett material som sedan ska ligga till grund för nätverksträffarna. Det ska innehålla verktygslåda, konkret handledning, feedback, uppföljning och mentorskap. Det ska erbjuda en struktur och kunskapsbas för att kunna genomföra sociala projekt. Programmet ska dels fungera som en fortsättning på den nuvarande utbildningen, och dels som ett fristående material för skolor som vill arbeta med socialt entreprenörskap. Det ska passa in i gymnasieskolans läroplan och vara ett stöd till skolornas uppdrag inom entreprenörskap och värdegrund. Materialet ska finnas i digital form och gå att ladda ner kostnadsfritt. Efter projektet kommer materialet förvaltas av RWA och Ashoka och det kommer leva vidare inom deras organisationer.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2015 och avslutades i september 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2015 och avslutades i september 2018.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Ungdomar utbildar ungdomar

    Projektet syftar till att testa en metod för att ändra ungdomars inställningar och attityder till alkohol, narkotika och tobak. Detta görs genom…

  • Självbestämmande, inkludering och hälsa

    Projektet ska utveckla fritiden och den öppna fritidsverksamhetens möjligheter för ungdomar med intellektuella begåvningsnedsättningar samt…

  • ROOFY SAFETY - Brädsporternas Säkerhetsambassadörer

    Projektet ska öka säkerheten och medvetenheten om säkerhetsaspekter inom brädsporterna, i första hand skateboard och longboard.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.