Till innehållet

Bootcamp för sociala entreprenörer (tidigare Young Differencemakers)

Projektet drivs av: Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders

Beskrivning av projektet

I projektet ska man ta fram ett nytt program som bygger vidare på den befintliga utbildningen ”Självledarskap som Skapar Skillnad” (SsSS).

Programmet, som ska bestå av nätverksträffar i olika steg, ska hjälpa och stötta ungdomar att gå från idé till handling i sitt sociala engagemang. Syftet är att fler ungdomar ska förverkliga sina idéer inom socialt entreprenörskap, och på så sätt öka deras delaktighet och sysselsättning och bidra till en bättre värld. Målgrupp är gymnasieungdomar som har gått den befintliga utbildningen SsSS. Projektet ska även bredda målgruppen genom att starta samarbeten med nya skolor. Idag är det mest innerstadsskolor i Stockholm som använder sig av den befintliga utbildningen, i projektet ska de aktivt söka samarbeten i andra områden (förorter och socialt utsatta områden runt storstäderna). Man räknar med att ca 120 elever kommer delta i projektet och att 50 % av dem skapar ett socialt projekt. Under projektet ska man tillsammans med deltagarna utforma programmet och ta fram ett material som sedan ska ligga till grund för nätverksträffarna. Det ska innehålla verktygslåda, konkret handledning, feedback, uppföljning och mentorskap. Det ska erbjuda en struktur och kunskapsbas för att kunna genomföra sociala projekt. Programmet ska dels fungera som en fortsättning på den nuvarande utbildningen, och dels som ett fristående material för skolor som vill arbeta med socialt entreprenörskap. Det ska passa in i gymnasieskolans läroplan och vara ett stöd till skolornas uppdrag inom entreprenörskap och värdegrund. Materialet ska finnas i digital form och gå att ladda ner kostnadsfritt. Efter projektet kommer materialet förvaltas av RWA och Ashoka och det kommer leva vidare inom deras organisationer.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2015 och avslutades i september 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2015 och avslutades i september 2018.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Röster från Baba

    Projektet vänder sig till barn och unga som kommit ensamma till Sverige, som står utanför samhällets insatser av olika anledningar och därmed…

  • SAK UNG - aktivera unga i samtidskonst

    Projektet ska öka ungas närvaro och inflytande i Sveriges konstliv och ge unga mellan 16-25 år möjligheten att driva igenom sina idéer i projektform.

  • Samtal för ett liv fritt från våld

    Projektet ska utveckla en modell, som dels ökar pojkars och unga mäns stödsökande i relation till våld, dels skapar en metod för att samtala med…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.