Till innehållet

Borlänge - möjligheternas stad

Projektet drevs av: Borlänge Stora Tuna Bandyklubb

Beskrivning av projektet

Vi arbetar för att fler ska ta en aktiv roll i integrationsarbete genom föreningslivet. Vi vill engagera alla föreningar i Borlänge för att skapa ömsesidig förståelse mellan nyanlända barn och unga, etablerade Borlängebor och barnens föräldrar.

Projektet syftar till att utveckla intresset hos flera att ta en aktiv roll i integrationsarbete genom föreningslivet. Projektet är en kraftsamling med totalt ett 50-tal föreningar som vill skapa ömsesidig förståelse mellan nyanlända barn och unga, etablerade Borlängebor, och inte minst mellan barnens föräldrar. 

Med hjälp av Borlänge kommmun och Dalarnas Skolidrottsförbund vill vi nå alla barn i Borlänge. Ett mål är att starta skolidrottsföreningar i varje skola. Skolidrottsföreningarna ska vara elevstyrda, sätta integrationsfrågor i första rummet, ingå i ett nätverk för att kunna stötta varandra och successivt övergå till att bli självgående och självfinansierade.  Huvudmålet är att under projekttiden rekrytera 600 nya medlemmar till Borlänges föreningar och dessutom tillräckligt med ledare.

Projektet ska bidra till att bygga upp verksamheten under en treårsperiod på ett sätt så att den blir självgående, bland annat genom att målgruppen blir ambassadörer och drivande i de skolidrottsföreningar som startas. Under projekttiden letas även ny finansiering och samarbetspartners, härunder lokala sponsorer. 

I en förstudie konstaterade Borlänge St. Tuna Bandyklubb att föreningslivet i Borlänge inte till fullo nyttjas som resurs i integrationsarbetet. Hela projektet syftar till att göra målgruppen mera delaktig i föreningslivet.

Föreningslivet i Borlänge kommun, Borlänge kommun, samtliga 25 skolor i Borlänge kommunen, Dalarnas Skolidrottsförbund, Dala Sports Academy (Högskolan Dalarna), Stora Tuna IK friidrott, Stora Tuna IK fotboll, Borlänge Bandy, Dalarnas Idrottsförbund, Stora Tuna Orientering, Borlänge Basket, KFUM Borlänge, Borlänge Simsällskap, Borlänge Kampsportsförening, Bullermyrens IK, Dala Active Skaters, SWESOM FC, Dalkurd, IK Brage.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2013 och avslutades i oktober 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2013 och avslutades i oktober 2016.

Kontakt

Ort
Borlänge

Liknande projekt

  • Ungdomsresa - etableringen av unga i socialt utanförskap

    Projektet ska skapa hopp och socialt engagemang hos unga i åldern 10-25 år som är boende i socialt utsatta områden i Borlänge, genom att utbilda och…

  • Barnrättskedjan - för barn och ungas rätt att växa upp utan hat i landsbygd

    Syftet med projektet är att bidra till barn och ungdomars rätt till en uppväxt fri från hat med särskilt fokus på de lokala utmaningarna som finns i…

  • Eco Loco

    Projektet genomförs på 2047 Science Center i Borlänge och ska utveckla, tillämpa och sprida ett digitalt pedagogiskt verktyg i vilket unga människor…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.