Till innehållet

Bostadsnära ungdomsdrivna kulturlaboratorier

Projektet drivs av: Turning Tables Sweden

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att stärka psykosocial hälsa, självkänsla och kulturella färdigheter hos ungdomar i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar, för att främja möjligheterna att komma i utbildning och arbete.

Ombyggda båtcontainrar utvecklas som kulturlaboratorier centralt i bostadsområden i Hässelby gård (Stockholm) och Skokloster (Håbo), där professionella konst- och kulturarbetare undervisar ungdomarna inom musik, film, foto och kulturellt entreprenörskap. Projektet riktar sig särskilt till ungdomar som på grund av socioekonomiska och andra faktorer inte tar del av etablerade kultur- och fritidsverksamheter.
Under projekttiden anställs och utbildas ungdomar så att de succesivt kan ta ett större ansvar för aktiviteterna och efter projekttiden övergår verksamheterna i Hässelby och Skokloster till kontinuerlig drift där ungdomarna med stöd av vuxna ledare och instruktörer driver verksamheten. I projektet etableras också en modell som är spridningsbar till andra kommuner.


Beviljat belopp

8 236 798 kronor

Projektets tidstatus

68%

Projektet startade i april 2022 och avslutas i april 2025.

Beviljat belopp

8 236 798 kronor

Projektets tidstatus

68%

Projektet startade i april 2022 och avslutas i april 2025.

Kontakt

Ort
Hägersten

Liknande projekt

  • Min demokrati, min röst!

    Projektet syftar till att tillsammans med målgruppen forma verktyg för demokratisk påverkan både inom och utanför den egna organisationen.

  • 5-A-SIDE LIVE

    Projektet ska sprida metoden 5-a-side till tre olika distrikt i Sverige i syfte att etablera fler lag.

  • Certifiering

    Projektet syftar till en attitydförändring på arbetsmarknaden som ska leda till att fler unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar kommer…

Sidan uppdaterades 2022-04-18.