Till innehållet

Bostadsområdet Ättetorp ur barnens perspektiv

Projektet drivs av: Föreningen Vårt Nya Ättetorp

Beskrivning av projektet

Föreningen Vårt Nya Ättetorp ska tillsammans med hyresvärd och hyresgästförening skapa ett ungdomsråd i området som blir en part i diskussionen om olika viktiga förslag när man ska förändra området.

Syftet med projektet är att ge barnen en möjlighet att påverka sitt bostadsområde, hur de vill utforma sin miljö, att ge barnen en chans till deltagande och inflytande. Detta ska ske genom att skapa ett ungdomsråd i området som blir en part i diskussionen om olika viktiga förslag när man ska förändra området.

Projektet sker tillsammans med hyresvärd och hyresgästförening.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2010 och avslutades i oktober 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2010 och avslutades i oktober 2013.

Kontakt

Liknande projekt

  • Artiklar för livet

    Utifrån olika estetisk-pedagogiska metoder där eleverna bland annat får undersöka, improvisera, leka, analysera, värdera och slutligen framföra en…

  • Art Kod - Demokrati, konst och det offentliga rummet

    Vem får sätta sina spår? Vem får påverka? Demokrati, konst och det offentliga rummet Art Kod skapar experimentytor och platser där barn och ungdomar…

  • Artscape - Gemensamt skapande för barn och unga

    Projektets ska utveckla en pedagogisk metod där barn och unga arbetar med kollektivt skapande av gatukonst som ett verktyg för att förstå demokratin…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.