Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Bra mat för alla

Projektet drivs av: Astma- och Allergiförbundet

Beskrivning av projektet

Astma- och Allergiförbundet ska starta och utveckla ett nationellt center i syfte att påverka myndigheter och företag att bli bättre på att möta och förstå behoven hos personer med matallergi.

Astma- och Allergiförbundet genomförde 2016 förstudien Bra mat för alla med medel från Vinnova tillsammans med KI, Centrum för allergiforskning och Livsmedelsföretagen. Förstudiens behovsanalys pekade på behovet av ett nationellt oberoende center som kan sammanlänka forskning, livsmedelsföretag, myndigheter och verka som en bro till och från målgruppen – där målgruppen kan påverka och ge input till – och från deras perspektiv. Syftet är att tillsammans skapa en god livskvalitet för personer som har matallergi. Astma- och Allergiförbundet ska starta och utveckla ett nationellt center som ska drivas som en ideell förening, med och för målgruppen. Syftet är att påverka myndigheter och företag att bli bättre på att möta och förstå målgruppens behov. Centrets främsta syfte är att hjälpa målgruppen att navigera i en livsmedelsvärld som många gånger är svår att förstå och kan få stora allvarliga konsekvenser om man som individ inte kan tolka informationen på rätt sätt. Det nationella centret ska vara en bro mellan å ena sidan myndigheter och forskning och å andra sidan personer med matallergi.

Målet med projektet är att målgruppen, personer med matallergi och överkänslighet för mat får en bättre livskvalitet.

Efter projektet ska det nationella centrumet drivas som ideell förening främst genom medlemsavgifter från livsmedelsföretag.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-06-02.