Till innehållet

Bra mat för alla

Projektet drivs av: Astma- och Allergiförbundet

Beskrivning av projektet

Astma- och Allergiförbundet ska starta och utveckla ett nationellt center i syfte att påverka myndigheter och företag att bli bättre på att möta och förstå behoven hos personer med matallergi.

Astma- och Allergiförbundet genomförde 2016 förstudien Bra mat för alla med medel från Vinnova tillsammans med KI, Centrum för allergiforskning och Livsmedelsföretagen. Förstudiens behovsanalys pekade på behovet av ett nationellt oberoende center som kan sammanlänka forskning, livsmedelsföretag, myndigheter och verka som en bro till och från målgruppen – där målgruppen kan påverka och ge input till – och från deras perspektiv. Syftet är att tillsammans skapa en god livskvalitet för personer som har matallergi. Astma- och Allergiförbundet ska starta och utveckla ett nationellt center som ska drivas som en ideell förening, med och för målgruppen. Syftet är att påverka myndigheter och företag att bli bättre på att möta och förstå målgruppens behov. Centrets främsta syfte är att hjälpa målgruppen att navigera i en livsmedelsvärld som många gånger är svår att förstå och kan få stora allvarliga konsekvenser om man som individ inte kan tolka informationen på rätt sätt. Det nationella centret ska vara en bro mellan å ena sidan myndigheter och forskning och å andra sidan personer med matallergi.

Målet med projektet är att målgruppen, personer med matallergi och överkänslighet för mat får en bättre livskvalitet.

Efter projektet ska det nationella centrumet drivas som ideell förening främst genom medlemsavgifter från livsmedelsföretag.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Baby It's Cold Outside

    Syftet med projektet är att den dagliga verksamheten Medis 5 tillsammans med andra dagliga verksamheter, funktionshindersorganisationer samt…

  • Bland kakor och moln - IT för dig som är äldre med funktionsnedsättning

    Projektet ska lära äldre personer med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar boende i Stockholms län att använda digitala…

  • 3P (Positive Pregnancy Peers)

    Genom projektet 3P (Positive Pregnancy Peers) ska Posithiva Gruppen tillsammans med samarbetspartner utveckla och etablera en rikstäckande…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.