Till innehållet

BRA-samtal för yngre barn

Projektet drevs av: Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Beskrivning av projektet

Projektets målsättning är att skapa kommunikationsverktyg anpassade för barn 3-6 år när de är anhöriga, med utgångspunkt i barnets rätt att själv få uttrycka sitt behov av information och stöd.

Målgruppen är barn i åldrarna 3–6 år som har en förälder eller annan vuxen som barnet bor med som har en allvarlig psykisk eller fysisk sjukdom, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning, missbruksproblem eller som avlider. När barn är anhöriga har de rätt att uppmärksammas och få den information och det stöd som de är i behov av, i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och FN:s konvention om barnets rättigheter.

Utvecklingsarbetet sker tillsammans med barn som medforskare på en förskola samt med expertgrupper bestående av barn som har egna erfarenheter av att vara anhöriga. Tillsammans med barnen utforskar man hur de vill kommunicera med vuxna. Utgångspunkt är barnets rätt att komma till tals enligt artikel 12 i barnkonventionen.

BRA-samtal är en samtalsstruktur som ska ge stöd till personal inom kommuner, regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå tillväga för att uppmärksamma barn när de är anhöriga. Syftet är att barnet ska få möjlighet att uttrycka sina behov och av information och stöd. BRA-samtal är utvecklade för barn 7-18 år. I projektet BRA-samtal för yngre barn utvecklas modellen för barn 3-6 år.

Efter projektet

Den övergripande planen för projektet har följts och man startade med att förbereda och förankra projektet på förskolor för att sedan tillsammans med barnen utforska och samla in material som sammanställdes till verktyg. De förslag till kommunikationsverktyg som togs fram testades sedan tillsammans med barn och pedagoger som fick testa, tycka till om och omforma. Det färdiga verktyget lanserades i november 2023 tillsammans med en animerad film och en bok och kommer efter projektets slut att testas av socialtjänst mfl runt om i landet och därefter att läggas in under ABH BRA-samtals webbsida.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2019 och avslutades i oktober 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2019 och avslutades i oktober 2023.

Kontakt

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-02-29.