Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

BRA-samtal för yngre barn

Projektet drivs av: Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Beskrivning av projektet

Projektets målsättning är att tillsammans med förskolebarn ta fram ett eller flera verktyg/hjälpmedel för att underlätta kommunikationen mellan personal och barn.

Målgruppen är barn i åldern 3–6 år som har en förälder eller vårdnadshavare med exempelvis psykisk sjukdom, missbruk/beroende, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Utvecklingen av samtalsmodell och kommunikationsverktyg sker tillsammans med barn på en förskola. Barn som är anhöriga medverkar i en referensgrupp. Syftet är att öka små barns delaktighet och handlingsutrymme genom att erbjuda information och stöd. På lång sikt är målsättningen att stärka barnets utveckling och att förebygga psykisk och fysisk ohälsa. Efter projektet ska verktygen integreras i Stiftelsen Allmänna Barnhusets modell BRA, Barns Rätt som Anhöriga.

Projektets tidstatus

35%

Projektet startade i november 2019 och avslutas i november 2022.

Projektets tidstatus

35%

Projektet startade i november 2019 och avslutas i november 2022.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2020-11-27.