Till innehållet

Brukarrådet missbruk/beroende Sverige

Projektet drivs av: Brukarrådet för missbruksfrågor Västra Götaland

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att skapa ett nationellt brukarråd/center för landets brukarorganisationer och regionala brukarråd inom området beroende/missbruk och angränsande hälso- och sjukvård inklusive allmän psykiatri.

Målet är att kvalitetssäkra och förbättra vårdinsatserna inom missbruks- och beroendevården genom att säkra brukarperspektivet i det utvecklings- och förbättringsarbete som pågår nationellt samt stötta tillkomst av fler regionala och kommunala brukarråd.

Primär målgrupp är personer med samsjuklighet exempelvis missbruk och psykisk ohälsa, främst ungdomar. Utvecklingscentret kommer att erbjuda utbildningar i civilsamhällets roll för offentligt finansierad vård och fungera som kompetenspool för de regionala brukarråden för missbruks- och beroendevård ur ett brukarperspektiv. Efter projekttiden kommer centret att drivas vidare av samverkanspartners och andra intressenter.

Beviljat belopp

6 244 384 kronor

Projektets tidstatus

20%

Projektet startade i november 2022 och avslutas i november 2025.

Beviljat belopp

6 244 384 kronor

Projektets tidstatus

20%

Projektet startade i november 2022 och avslutas i november 2025.

Kontakt

Ort
Mölnlycke

Liknande projekt

  • Artikel 19 som verktyg

    Projektet ska stärka genomförandet av rätten att leva självständigt och delta i samhället för alla (oavsett funktionalitet) enligt FN:s konvention…

  • AutismEd - En central plats för att hitta, skapa och nå ut med mobil mikroutbildning

    Syftet med projektet är att skapa nya möjligheter för personer inom autismspektrat att vidareutbilda sig utifrån sina egna förutsättningar och bli…

  • Digitalisering där vi hör till

    Projektet syftar till att öka delaktigheten hos personer med hörselnedsättning vid digitala möten och hybridmöten genom att jämföra olika…

Sidan uppdaterades 2023-02-08.