Till innehållet

BU-guiden - elevaktiv folkbildning om psykisk ohälsa bland unga

Projektet drivs av: Sveriges Psykologförbund

Beskrivning av projektet

Projektet ska ta fram material och metoder för kamrater, vårdnadshavare och skolpersonal i frågor som gäller barns och ungdomars psykiska hälsa.

Barn- och ungdomsguiden (BU-guiden) syftar till att ta fram material och metoder för kamrater, vårdnadshavare och skolpersonal i frågor som gäller barns och ungdomars psykiska hälsa. I projektet ska 8-10 lokala elevkårer, tillsammans med professionella aktörer sammanställa konkreta verktyg, förslag på åtgärder och hänvisningar till fortsatt stöd. Materialet presenteras i BU-guiden, en ny sektion av webbportalen Psykologiguiden som särskilt vänder sig till målgruppen barn och unga från och med årskurs 6, vårdnadshavare, skolpersonal och andra aktörer som behöver kvalitetssäkrad kunskap. BU-guiden ska innehålla en frågesida där intresserade kan få svar från experter. Efter projektet kommer BU-guiden drivas av Psykologförbundet.

Efter projektet

Projektet ledde till att en kvalitetssäkrad och målgruppsanpassad funktion lagts till på en befintlig webbportal om stöd och råd till barn och ungdomar som drabbats av psykisk ohälsa. Sidan rymmer råd och tips samt förslag på aktiviteter och verktyg för bemötande och anpassning. Sidan rymmer även information om vidare utbildning riktad mot personal. Allt material kan användas av skolors elevhälsoteam. Verksamheten fortsätter i förbundets regi.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2018 och avslutades i februari 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2018 och avslutades i februari 2021.

Kontakt

Liknande projekt

  • Första hjälpen till psykisk hälsa

    Projektet avbröts i juni 2021.

  • Gemenskap ger Kamratstöd

    Projektets ska öka kunskapen om den sociala hälsan inom gruppen ensamkommande flyktingungdomar samt hos berörda aktörer som kommer i kontakt med…

  • Lite mycket nu (tidigare Dags för motståndskraft)

    Syftet med projektet är att ge ungdomar verktyg och kunskap för att kunna förebygga, förhindra och hantera stress som är ett växande problem bland…

Sidan uppdaterades 2021-10-14.