Till innehållet

BU-guiden - elevaktiv folkbildning om psykisk ohälsa bland unga

Projektet drevs av: Sveriges Psykologförbund

Beskrivning av projektet

Projektet ska ta fram material och metoder för kamrater, vårdnadshavare och skolpersonal i frågor som gäller barns och ungdomars psykiska hälsa.

Barn- och ungdomsguiden (BU-guiden) syftar till att ta fram material och metoder för kamrater, vårdnadshavare och skolpersonal i frågor som gäller barns och ungdomars psykiska hälsa. I projektet ska 8-10 lokala elevkårer, tillsammans med professionella aktörer sammanställa konkreta verktyg, förslag på åtgärder och hänvisningar till fortsatt stöd. Materialet presenteras i BU-guiden, en ny sektion av webbportalen Psykologiguiden som särskilt vänder sig till målgruppen barn och unga från och med årskurs 6, vårdnadshavare, skolpersonal och andra aktörer som behöver kvalitetssäkrad kunskap. BU-guiden ska innehålla en frågesida där intresserade kan få svar från experter. Efter projektet kommer BU-guiden drivas av Psykologförbundet.

Efter projektet

Projektet ledde till att en kvalitetssäkrad och målgruppsanpassad funktion lagts till på en befintlig webbportal om stöd och råd till barn och ungdomar som drabbats av psykisk ohälsa. Sidan rymmer råd och tips samt förslag på aktiviteter och verktyg för bemötande och anpassning. Sidan rymmer även information om vidare utbildning riktad mot personal. Allt material kan användas av skolors elevhälsoteam. Verksamheten fortsätter i förbundets regi.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2018 och avslutades i februari 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2018 och avslutades i februari 2021.

Kontakt

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-10-14.