Till innehållet

BUS Academy - Körplantagen

Projektet drivs av: Kulturens Bildningsverksamhet

Beskrivning av projektet

BUS-Academy - Körplantagen, blir Sveriges första och hittills enda ettåriga körledarutbildning med inriktning på barn och ungdomar.

Syftet är att utbilda och entusiasmera musikintresserade ungdomar att bli kulturöverskridande entreprenörer och bra ledare för framtidens sjungande barn och ungdomar runt om i Sverige. “BUS” står för barn- och ungdomskörledarutbildning i Sverige. “Körplantagen” är ett moment i utbildningen som innebär att studenterna skall lära sig starta och driva nya körer och i nya områden. I förlängningen skapas så möjligheter för fler barn och unga ur alla socioekonomiska områden i hela landet att få sjunga i kör.

Målen är att utveckla en utbildning där 18 - 25-åringar får del av Sveriges mest erfarna körpedagoger och entreprenörer från hela landet och inom alla genrer. Med samlade erfarenheter skall man utveckla metoder som ska ligga till grund för möjligheten att driva en ettårig fördjupningskurs på folkhögskolenivå samt att erfarenheterna även skall ligga till grund för en fördjupningskurs på högskolenivå. Projektets erfarenheter införlivas i olika skolor, utbildningar och organisationer.

Efter projekttiden är avsikten att man tagit fram en ettårig förberedande folkhögskolekurs som ska kunna leda till högskolestudier samt en 15 poängs fördjupningskurs på Kungliga Musikhögskolan vilket borgar för en fortsättning av BUS Academy – Körplantagen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutades i oktober 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutades i oktober 2022.

Kontakt

Ort
Solna

Liknande projekt

  • Mitt vuxenliv - Livskunskap

    Projektet ska utveckla en kurs för gymnasiesärskolan om föräldraskap samt ta fram ett interaktivt och webbaserat utbildningsmaterial på samma tema.

  • Innov8 - Innovation för gymnasieungdomar

    Tillsammans med målgruppen och lärare ska Unga innovatörer vidareutveckla grundskolans metod Finn Upp och anpassa metoden efter gymnasieskolans…

  • Teckenspråk för döva 1-2

    Syftet med projektet är att ta fram ett läromedel för målgruppen döva elever, både för studieförberedande och yrkesförberedande utbildningar på…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.