Till innehållet

BUS Academy - Körplantagen

Projektet drivs av: Kulturens Bildningsverksamhet

Beskrivning av projektet

BUS-Academy - Körplantagen, blir Sveriges första och hittills enda ettåriga körledarutbildning med inriktning på barn och ungdomar.

Syftet är att utbilda och entusiasmera musikintresserade ungdomar att bli kulturöverskridande entreprenörer och bra ledare för framtidens sjungande barn och ungdomar runt om i Sverige. “BUS” står för barn- och ungdomskörledarutbildning i Sverige. “Körplantagen” är ett moment i utbildningen som innebär att studenterna skall lära sig starta och driva nya körer och i nya områden. I förlängningen skapas så möjligheter för fler barn och unga ur alla socioekonomiska områden i hela landet att få sjunga i kör.

Målen är att utveckla en utbildning där 18 - 25-åringar får del av Sveriges mest erfarna körpedagoger och entreprenörer från hela landet och inom alla genrer. Med samlade erfarenheter skall man utveckla metoder som ska ligga till grund för möjligheten att driva en ettårig fördjupningskurs på folkhögskolenivå samt att erfarenheterna även skall ligga till grund för en fördjupningskurs på högskolenivå. Projektets erfarenheter införlivas i olika skolor, utbildningar och organisationer.

Efter projektet

Projektet har utbildat nya BUS-ledare, säkerställt att nya körer med ökad mångfald etableras och att folkhögskolor och högskolor med musikinriktning tar del av BUS-projektets samlade erfarenheter.

De utbildningar som tagits fram innehåller de tre grundpelarna;

 • ledarskap
 • den växande människan
 • musikaliska färdigheter.

Projektet har också skapat Sveriges första ettåriga folkhögskolekurs i barn- och ungdomskörledning och en fristående kortkursserie kallad "BUS-Lätt". Vidare har projektet initierat forskning inom barnkörområdet och satt samman en fristående kurs på Kungliga Musikhögskolan.

Verksamheten lever vidare genom de nya körer, utbildningar och material som tagits fram inom projektet. Ansvaret vilar på stödmottagaren samt på de olika huvudmän som driver utbildningarna eller verksamheterna vidare och finansieringen sker företrädesvis genom statsbidrag. Vidare fortsätter den nationella referensgruppen/tankesmedjan, "BUS-forum", som bildats under projekttiden och som tagit ett samlat grepp över barn- och ungdomskörledning i landet i landet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i augusti 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i augusti 2023.

Kontakt

Ort
Solna

Liknande projekt

 • Mitt vuxenliv - Livskunskap

  Projektet ska utveckla en kurs för gymnasiesärskolan om föräldraskap samt ta fram ett interaktivt och webbaserat utbildningsmaterial på samma tema.

 • Reproduktiv hälsa och integration

  Projektet ska mobilisera ungdomar med afariskt och somaliskt ursprung i förebyggande arbete mot kvinnlig könsstympning och andra former för…

 • Hemma - Ett sexualupplysningsprojekt för familjehem

  Barn och ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten har överlag sämre sexuell hälsa och är mer utsatta än andra unga. Det vill projektet Hemma…

Sidan uppdaterades 2024-01-10.