Till innehållet

BUSKUL

Projektet drivs av: Schizofreniförbundet

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en ny metod för att stödja barn och unga som lever i familjer där någon är drabbad av schizofreni eller annan svår psykisk sjukdom.

Syftet med projektet BUSKUL är att utveckla en ny metod för att stödja barn och unga som lever i familjer där någon är drabbad av schizofreni eller annan svår psykisk sjukdom. Projektet ska arbeta uppsökande och stöttande i socialt utsatta områden och kommer att ta hjälp av nyckelpersoner och organisationer som känner familjer i de områden de kommer att verka för att hitta och motivera barnen. I projektet ska  ett program utvecklas som består av motiverande samtal och gruppträffar för barnen. Projektet kommer också att ta fram en webbaserad schizofreniskola där barn och unga själva kan söka information. Till en början kommer projektet att rikta in sig på målgruppen barn mellan 7-12 år för att efter hand utveckla verksamheten till att även inkludera unga mellan 13-25 år.

Efter projektets slut avser Schizofreniförbundet fortsätta bedriva verksamheten, men metoderna ska också kunna fortsätta inom de samverkande organisationernas ordinarie verksamhet.

Projektet kommer att vara verksamt i Stockholm och Helsingborg och ha ett nära samarbete med såväl offentliga aktörer som organisationer ur civilsamhället som möter målgruppen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2020 och avslutades i februari 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2020 och avslutades i februari 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-10.