Till innehållet

Byakult 2.0

Projektet drivs av: Gällivare kommun

Beskrivning av projektet

Projektet verkar för att ge barn, unga, nyanlända och minoritetsgrupper en möjlighet att verka för en gemenskap i en geografisk stor kommun.

Här kan avstånden mellan de olika byarna vara betydligt längre än i tätbebyggda kommuner. Byakult 2.0 ska inspirera och ge förutsättningar till människor i sitt eget skapande. Kulturen har en viktig roll som en integrerande verksamhet för våra nyanlända att komma in i samhället och fungerar som ett slags kitt för att få människor och verksamheter i olika grupper att samverka. Med olika metoder, gemensamma workshops, övningar och studiebesök skapas aktiviteter och föreställningar tas fram. Projektets resultat visas upp som en eller flera föreställningar, utställningar, mässor och marknader som genomförs varje år i Gällivare kommun. Inom projektet utökas och utvecklas en redan aktiv ungdomskulturgrupp, men även lokala kulturgrupper i byarna/bygderna och skolor som arbetar för ett rikare kulturliv och utbud. Ett mål med projektet är att utveckla metoder som på sikt integreras i Gällivare kommuns skolverksamhet, och att organisationen och metoderna ska vara så pass etablerade runt om i hela kommunen att befintliga byaföreningar i samverkan med föreningen Byakult 2.0 samt kommunala instanser, ska kunna ta över verksamheten efter projektets slut.

Efter projektet

Sammanfattat av projektet: ” Vi har uppnått bra resultat utifrån målen vi har arbetat mot i projektet. Att stärka identiteten bland våra unga genom att göra kulturella aktiviteter mer tillgängliga och inkluderande för alla. Att öka ungas kompetens inom kulturella områden. Få igång en större samverkan inom kommunens föreningar, bygder, andra organisationer och även närliggande kommuner. Ett bredare kulturutbud i kommunen där unga har varit med att påverka utbudet och att fler kulturella aktiviteter har kommit igång”.

Verksamheten fortsätter genom ideella krafter av Byakultföreningen. Föreningen kommer att erbjuda teaterverksamhet under kvällstid för alla åldrar. Även andra estetiska verksamheter som musik och akvarellmålning.

Samverkan mellan andra kommuner i länet, en aktivitet som Byakult drog igång har vuxit och blivit ett brett teaternätverk för både teaterledare/pedagoger och teaterunga. Kulturskolan fortsätter med verksamhet där man binder ihop olika estetiska verktyg i en samverkan. Kreativt skrivande, drama/teater, musik, dans där man ser på aktiviteten ur ett hälsoperspektiv där man främjar för en bättre hälsa för våra unga i kommunen. Drama/teaterverksamhet både kvällstid och dagtid kommer att erbjudas för målgruppen. LÄNK-verksamheten där teaterunga får fördjupa sig inom teater/drama kommer att fortgå.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i december 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i december 2020.

Kontakt

Ort
Gällivare

Liknande projekt

  • Passion for climate

    Projektet Passion for Climate ska skapa en helt ny metod som kanaliserar ungas passioner mot ett högre klimatengagemang.  

  • Pengar!

    I projektet ska ungdomar utveckla verktyg för att utforska det komplexa fenomenet pengar i syfte att förstå hur människor ser på pengar i relation…

  • Poddteater 16 (tidigare Podd-teater)

    Projektet ska utveckla en metod där unga teaterintresserade personer får skapa hörspel i form av poddar.

Sidan uppdaterades 2021-02-05.