Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Bygga Broar

Projektet drivs av: Acting for Change

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla handledningsmaterial och metoder som ska testas på utvalda enheter (förskolor, skolor och arbetsmarknadsenheter) som tidigare utbildat personal i Bygga Broars grundutbildning.

Föreningen Acting for Change har tagit fram en utbildning Bygga Broar – värdegrundsdialog med vårdnadshavare kring barns och ungas rättigheter vars mål är att främja integration, förebygga hedersrelaterat våld och förtryck och stärka barns och ungas rättigheter. Föreningen erbjuder idag utbildningen till yrkesverksamma som möter barn, unga och vårdnadshavare.

Nu vill organisationen utveckla handledningsmaterial och metoder som ska testas på utvalda enheter (förskolor, skolor och arbetsmarknadsenheter) som tidigare utbildat personal i Bygga Broars grundutbildning. Målet med arbetet är att pedagoger och socialsekreterare, genom att integrera värdegrundsdialoger i sitt ordinarie arbete, får möjligheter att uppmärksamma barn och unga som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Som stöd i detta implementeringsarbete kommer lokala processtödjare att finnas, som är anställda av de kommuner/stadsdelar som kommer att delta i projektet. Processtödjarna kommer att fungera som referensgrupp under arbetets gång. Under det sista året kommer en certifiering för modellen arbetas fram.

De kommuner/stadsdelar som kommer att delta i framtagandet av modellen är Västra Hisingen och Tynnered i Göteborg, Lund, Halmstad och Simrishamn (samt arbetsmarknadsenheter i Halmstad, Varberg och Hylte). Efter projektets slut ska modellen kring implementering och certifiering spridas i hela landet.

Projektets tidstatus

91%

Projektet startade i januari 2019 och avslutas i januari 2022.

Projektets tidstatus

91%

Projektet startade i januari 2019 och avslutas i januari 2022.

Kontakt

Ort
Falkenberg
Sidan uppdaterades 2021-03-24.