Till innehållet

Bygga Broar

Projektet drivs av: Acting for Change

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla handledningsmaterial och metoder som ska testas på utvalda enheter (förskolor, skolor och arbetsmarknadsenheter) som tidigare utbildat personal i Bygga Broars grundutbildning.

Föreningen Acting for Change har tagit fram en utbildning Bygga Broar – värdegrundsdialog med vårdnadshavare kring barns och ungas rättigheter vars mål är att främja integration, förebygga hedersrelaterat våld och förtryck och stärka barns och ungas rättigheter. Föreningen erbjuder idag utbildningen till yrkesverksamma som möter barn, unga och vårdnadshavare.

Nu vill organisationen utveckla handledningsmaterial och metoder som ska testas på utvalda enheter (förskolor, skolor och arbetsmarknadsenheter) som tidigare utbildat personal i Bygga Broars grundutbildning. Målet med arbetet är att pedagoger och socialsekreterare, genom att integrera värdegrundsdialoger i sitt ordinarie arbete, får möjligheter att uppmärksamma barn och unga som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Som stöd i detta implementeringsarbete kommer lokala processtödjare att finnas, som är anställda av de kommuner/stadsdelar som kommer att delta i projektet. Processtödjarna kommer att fungera som referensgrupp under arbetets gång. Under det sista året kommer en certifiering för modellen arbetas fram.

De kommuner/stadsdelar som kommer att delta i framtagandet av modellen är Västra Hisingen och Tynnered i Göteborg, Lund, Halmstad och Simrishamn (samt arbetsmarknadsenheter i Halmstad, Varberg och Hylte). Efter projektets slut ska modellen kring implementering och certifiering spridas i hela landet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i maj 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i maj 2023.

Kontakt

Ort
Falkenberg

Liknande projekt

  • SOS - Stöd Och Skydd mot mobbing

    Stiftelsen vill med detta projekt undersöka vilken typ av stöd barn och unga vill ha kopplat till mobbning och tillsammans med målgruppen utveckla…

  • Be the Hero Junior

    Föreningen Hero of the Talk Sweden vill utveckla ett utbildningsprogram tillsammans med barn 7-10 år för att öka kännedom om hur man kan arbeta i…

  • Nära dig - en rättighet

    Målet med projektet är att inkludera en bredare målgrupp, att utveckla och kvalitetssäkra organisationens kanaler för distansstöd samt att stärka…

Sidan uppdaterades 2023-02-08.