Till innehållet

Bygga Broar - föräldraskapsstöd

Projektet drivs av: Acting4change

Beskrivning av projektet

Utgångspunkten för projektet är att det behövs ett föräldraskapsstöd som är anpassat till utrikesfödda föräldrars kulturella villkor och sociala situation.

Syftet med projektet är att utveckla ett föräldraskapsstöd som ska bidra till att stärka föräldrar i sin föräldraroll så att alla barn och unga känner delaktighet i samhället och har rätt till sitt eget liv. Målgruppen är yngre barn som nås via sina föräldrar. Projektets mål är att ge tillgång till anpassat föräldraskapsstöd som inkluderar vårdnadshavare i ett värdegrundsarbete. Programmet kommer även att ha fokus på att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.

Föräldraskapsstödet som utvecklas baseras på Bygga Broars beprövade modell for systematiskt, långsiktigt värdegrundsarbete. Utvecklingen av programmet sker i nära samarbete med förskolor och skolor samt med barn, unga, föräldrar och vårdnadshavare. Utbildningsmaterialet testas av vårdnadshavare och unga och sprids sen till fler kommuner. Föreningen kommer även att erbjuda utbildning i föräldraskapsstödet efter projekttiden.

Beviljat belopp

5 583 514 kronor

Projektets tidstatus

13%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i december 2026.

Beviljat belopp

5 583 514 kronor

Projektets tidstatus

13%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i december 2026.

Kontakt

Ort
Falkenberg

Liknande projekt

  • Aktiv Fritid

    Syftet med projektet är att nyanlända barn och ungdomar i Helsingborg ska få en aktiv fritid. Genom fritidsaktiviteter förbättras språkkunskaper,…

  • TUFF- Tillsammans Utrikesfödda FunkisFöräldrar

  • Förskolelyftet

    Projektets mål är att ta fram ett kunskapsmaterial med bildstöd, filmer och övningar som riktar sig till familjer med barn i förskoleåldern där…

Sidan uppdaterades 2024-01-19.