Till innehållet

Byggnation av aktivitetshall på Törna i Kramfors kommun

Projektet drevs av: Salsåker/Ullångers Idrottsförening (SUIF)

Beskrivning av projektet

Allaktivitetshallen Kinahallen i Ullånger ger möjligheter till fysiska aktiviteter under hela året.

Syftet med hallprojektet har varit att komplettera befintliga resurser för främst barn och ungdomars fysiska aktiviteter under vinterhalvåret med en stor inomhusyta lämpad för bollsporter men även för andra aktiviteter.

Nyskapande enligt föreningens uppfattning är den positiva uppställning som skett i bygden kring projektet. Särskilt skall nämnas vinsterna av samordningen  med andra projekt i Ullånger. Nyskapande för målgrupperna barn och ungdomar är att möjligheterna finns för dem att förlänga sina sommaraktiviteter och i vissa fall kunna bedriva dem hela året. De planerade och pågående aktiviteter som hittills dominerat har varit bollsporter/lagsporter, men den idébank som förstudien gav till resultat kommer med stor sannolikhet att bredda utbudet av aktiviteter. På kort sikt är föreningens mål med hallen att smidigt ställa den till förfogande för föreningens medlemmar, men även med andra föreningar i kommunen och i angränsande kommuner. Ett annat viktigt mål är att lokalsamhället ser hallen som en resurs för annat än fysiska aktiviteter.

Byggprojektet är avslutat och föreningens arbete nu består i att utöver förvaltning och skötsel marknadsföra hallen internt men även externt till vänföreningar och en bredare allmänhet. Föreningens erfarenheter av samarbetet med Allmänna Arvsfonden har spritt sig som en löpeld till föreningar inom och utom länet och inom olika verksamhetsområden och våra erfarenheter efterfrågas kontinuerligt.

I förstudien inför projektet engagerades barn, ungdomar, föreningsliv och olika lokala företag med resultat att föreningen fick fram en omfattande katalog med önskemål, förslag och praktiska synpunkter. Under byggfasen var det enbart i de förberedande markarbetena som det var möjligt för en grupp ungdomar att aktivt delta.

Som nämnts ovan har samverkan skett i förstudien inför projektet med såväl andra föreningar som med lokala företag. När nu hallen står färdig är det främst med andra idrottsföreningar som samverkan sker. Även med ett av distriktsförbunden sker kontinuerlig samverkan.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i augusti 2012.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i augusti 2012.

Kontakt

Ort
Ullånger

Liknande projekt

  • Aktivitetspark, skatepark utomhus

    Björkparken Delsbo vill bygga en skatepark i betong som även fungerar för inlines, kickbike och BMX.

  • Korthålsbana för footgolf

    Surahammars golfklubb har fått lokalstöd för att anlägga en korthålsbana anpassad för footgolf.

  • Byggnation av tillgänglighetsanpassat stall

    Sigtunabygdens ryttarförening har fått lokalstöd för att bygga ett tillgänglighetsanpassat stall så att ryttare med funktionsnedsättning ska kunna…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.