Till innehållet

Byggnation av Allaktivitetshus på fastigheten Bråna 3:90

Projektet drivs av: Agunnaryds Frivilliga Brandvärn

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att bygga ett modernt allaktivitetshus där rörelse, motion och möten över generationsgränserna möjliggörs.

Dagtid kommer målgruppen äldre personer vara i fokus med samvaro och bowlsspel och kvällstid ligger fokus på träningsverksamheten för bygdens ungdomar såsom skytte och alternativ träning för fotbollsföreningen.

Beviljat belopp

3 703 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2022.

Beviljat belopp

3 703 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2022.

Kontakt

Ort
Agunnaryd

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-07-05.