Till innehållet

Byggnation av downhillbana och kabelbana vid Alandsrydsbacken på Västhorja 12:3 i Värnamo kommun

Projektet drivs av: Finnvedens Slalomklubb

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att sommaranpassa Alandsrydsbacken och intilliggande område för att skapa nya aktiviteter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

I projektet ingår att bygga en kabelbana för vattensport i den damm som vintertid försörjer backen med vatten till konstsnötillverkningen. I kabelbanan dras åkarna fram på vattnet mellan två torn genom att hålla i en bygel som är fäst på en eldriven kabel. Föreningen ska även anlägga en downhillbana för mountainbike i slalombacken. Banan ska anpassas för att vara särskilt lämplig för barn och yngre tonåringar. De nya aktiviteterna kommer att bedrivas i både spontan och organiserad form.

Beviljat belopp

1 755 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2020.

Beviljat belopp

1 755 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2020.

Kontakt

Ort
Värnamo

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-11-04.