Till innehållet

Byggnation av downhillbana och kabelbana vid Alandsrydsbacken på Västhorja 12:3 i Värnamo kommun

Projektet drevs av: Finnvedens Slalomklubb

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att sommaranpassa Alandsrydsbacken och intilliggande område för att skapa nya aktiviteter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

I projektet ingår att bygga en kabelbana för vattensport i den damm som vintertid försörjer backen med vatten till konstsnötillverkningen. I kabelbanan dras åkarna fram på vattnet mellan två torn genom att hålla i en bygel som är fäst på en eldriven kabel. Föreningen ska även anlägga en downhillbana för mountainbike i slalombacken. Banan ska anpassas för att vara särskilt lämplig för barn och yngre tonåringar. De nya aktiviteterna kommer att bedrivas i både spontan och organiserad form.

Efter projektet

Byggnationerna är klara enligt plan och invigning av cykelleder skedde augusti 2021, medan wakeboardanläggningen öppnade 15 maj 2022. Två nya verksamheter har startats: MTB downhillcykling och wakeboard. Skidliften transporterar åkarna upp i backen. Den yngsta åkaren sommaren 2022 var bara 4 år. Anläggningen har varit öppen ca 2-3 ggr/vecka för föreningarna och 1-2 ggr/vecka för allmänheten. Tio ungdomar har utbildats till personal, utöver vuxna. Under sommaren 2022 genomfördes en satsning på tjejer i samarbete med RF-SISU Småland.

Beviljat belopp

1 755 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2020.

Beviljat belopp

1 755 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2020.

Kontakt

Liknande projekt

  • Byggnation av racketcentrum

    Värnamo tennisklubb bygger en rackethall för squash och bordtennis intill sin tennisanläggning för att skapa en naturlig mötesplats där barn och…

  • Nybyggnation av truppgymnastikhall på fastigheten Västhorja 12:5

    Syftet med projektet är att utveckla föreningens verksamhet, både för unga som vill tävla och de som enbart vill träna truppgymnastik.

  • Aktivitetspark, skatepark utomhus

    Björkparken Delsbo vill bygga en skatepark i betong som även fungerar för inlines, kickbike och BMX.

Sidan uppdaterades 2022-11-18.