Till innehållet

Byggnation av klättervägg i Sävsjö kommun

Projektet drevs av: Sävsjö klätterklubb

Beskrivning av projektet

Sävsjö klätterklubb bygger en ny klättervägg som blir anpassad till såväl barn i åldersgruppen 0-11 år som till funktionshindrade.

Det vi vill med detta projekt är att bygga en barnvänlig vägg som är säker och tillgänglig för såväl barn som för funktionshindrade. Det som är nyskapande och utvecklande med projektet är att vi vill ta oss an två nya målgrupper barn i åldern 0-11 år samt funktionshindrade. Den klättervägg som idag finns på Mejeriet kan inte på ett bra sätt möta dessa målgrupper på grund av att det inte finns tillräckligt med tider, att säkerheten inte är tillräcklig för varken barn eller funktionshindrade. Det är trångt och det är stora nivåskillnader från golv till skyddsmattan som dessutom har farliga hörn och skarvar. Genom att bygga en ny vägg kan vi involvera dessa målgrupper redan i byggprocessen och dess utom se till att den anpassas till deras behov. Oss veterligen finns det ingen närliggande klubb som arbetar speciellt mot barn eller funktionshindrade vilket gör projektidén ny och unik i området.

Målsättningen är att vi ska kunna inviga en klättervägg i Sävsjö skyttecenter till årsskiftet som är väl anpassad till såväl barn i åldersgruppen 0-11 år som till funktionshindrade. Vi önskar att klättring ska få vara en familjeaktivitet i Sävsjö där alla är välkomna oavsett ålder, fysisk eller psykisk förmåga. Vi vill att klättringen ska få vara med och ge ökad livskvalitet och få människor att övervinna sina rädslor.

Efter projektets slut är tanken att vi ska finansiera hyra etc. dels genom företagssponsorer som lovat oss redan nu att stå med under 3 år och dels genom medlems och väggavgifter, vilka vi givetvis anser kommer att öka genom en ny vägg med större tillgänglighet. Dessutom kommer vi kunna ha tillfälle att anordna speciella events för att dra in extra pengar.

Eftersom det är för oss två nya målgrupper, handlar det verkligen om att få rätt kontakter nu. Detta för att få dem engagerade i den planering som återstår, men framförallt i uppbyggandet och i att kunna var med och påverka den verksamhet som kommer bedrivas framöver. Vi har varit i kontakt med Sävsjö kommun men där finns det i nuläget ingen person som jobbar med att skapa aktiviteter för funktionshindrade, men de ställer sig mycket positiva till vårt initiativ. Vi har även varit i kontakt med FUB på orten och även de ställer sig positiva till ett samarbete framöver.

Sävsjö industrifastigheter AB, Bo Widestadh 0382-152 00, hyresvärd. Svenska klätterförbundet, 08-699 65 20. Riksidrottsförbundet, Per Edén 036-34 54 39, delfinansiär. Sävsjö Kommun, Kultur- och fritidsnämnden, tel. 0382-152 17. Investeringsbidrag söks från kommunen till projektet. FUB, Kerstin Hvirf 0382-133 50, Ordförande och samordnare för funktionshindrade. Mejeriet ungdomshus, Andreas Hugosson 070-244 57 69, verksamhetsansvarig.  

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2014.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2014.

Kontakt

Ort
Sävsjö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.