Till innehållet

Byggnation av klubbhus i Västberga i Stockholms kommun

Projektet drevs av: Solberga Bollklubb

Beskrivning av projektet

SOLBERGA BOLLKLUBB uppför med hjälp av stöd från Arvsfonden och Riksidrottsförbundet ett nytt klubbhus på nya Solberga Bollplan vilket planeras att stå färdigt våren 2016. 

Det nya klubbhuset, med servering och väl tilltagna allutrymmen, kommer från och med 2016 att bli en given samlingspunkt på den nya bollplanen. SOLBERGA BOLLKLUBB:s ambition med det nya klubbhuset är att detta skall kunna användas för en mängd olika ändamål utöver vår egen verksamhet, och därigenom vara till gagn för såväl vår förening som för andra föreningar i området. Föreningen har redan ett nära samarbete med Älvsjö park- och fritidsförvaltning i vilket det nya klubbhuset kommer att ha en betydlig roll som mötesplats för områdets barn- och ungdomar. Föreningen har även ambitionen att starta upp en idrottsfritidsverksamhet på den bolllplanen med vårt klubbhus som bas. 

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2013.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2013.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.