Till innehållet

Byggnation av kombinationshall för gymnastik i Karlskrona kommun

Projektet drivs av: Karlskrona Gymnastikförening

Beskrivning av projektet


Karlskrona gymnastikförening vill bygga en gymnastikhall särskilt avsedd för parkour, cheerleading och trampolinhoppning, verksamhet det idag inte finns ändamålsenliga lokaler för i Karlskrona. Föreningen har satt upp mål att bredda sin verksamhet med aktiviteter som ungdomar visat särskilt stort intresse för, dessa möjliggörs genom den nya anpassade gymnastikhallen. Hallen kommer att användas av flera lokala föreningar samt skolenheter på orten. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Lokalt projekt.

Efter projekttiden

Det tog längre tid än planerat att avsluta. En av anledningarna till förlängningen av projekttiden var att undersökningen av bullernivåer drog ut på tiden. Det ledde till diskussion och försening med hänsyn till utbredning och exakt placering av tillbyggnaden. Föreningen har nu börjat sin verksamhet i de nya lokalerna.

Hösttermin 2020 kom föreningen i gång med följande verksamhet:

 • Gång
 • Trampolin
 • Parkour
 • Cheerleadning
 • Gymnastik for alla (barn med funktionsnedsättningar)
 • Utökade möjligheter for barn och ungdomar inom gymnastikverksamhet

Coronaviruset och dess medförda begränsningar gör att de inte har uppnått full kapacitet.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2016.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2016.

Kontakt

Ort
Karlskrona

Liknande projekt

 • Tillgänglighetsanpassning av tennishall

  Göteborgs Lawn-Tennisklubb ska tillgänglighetsanpassa sin tennishall och tillhörande omklädningsrum för att kunna starta verksamhet för personer med…

 • Tillbyggnad av studio samt tillgänglighetsanpassa utemiljön, Torup 1:11

  Syftet med projektet är att ge juniorer och personer med funktionsnedsättning möjlighet att träna golf året runt.

 • Ombyggnad av golfanläggning

  Projektet är ett initiativ av Dynekilens GK i samarbete med Strömstads GK. Klubben vill anpassa anläggningen för att få möjlighet till handigolfspel…

Sidan uppdaterades 2021-04-23.