Till innehållet

Byggnation av kombinationshall för gymnastik i Karlskrona kommun

Projektet drevs av: Karlskrona Gymnastikförening

Beskrivning av projektet


Karlskrona gymnastikförening vill bygga en gymnastikhall särskilt avsedd för parkour, cheerleading och trampolinhoppning, verksamhet det idag inte finns ändamålsenliga lokaler för i Karlskrona. Föreningen har satt upp mål att bredda sin verksamhet med aktiviteter som ungdomar visat särskilt stort intresse för, dessa möjliggörs genom den nya anpassade gymnastikhallen. Hallen kommer att användas av flera lokala föreningar samt skolenheter på orten. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Lokalt projekt.

Efter projekttiden

Det tog längre tid än planerat att avsluta. En av anledningarna till förlängningen av projekttiden var att undersökningen av bullernivåer drog ut på tiden. Det ledde till diskussion och försening med hänsyn till utbredning och exakt placering av tillbyggnaden. Föreningen har nu börjat sin verksamhet i de nya lokalerna.

Hösttermin 2020 kom föreningen i gång med följande verksamhet:

  • Gång
  • Trampolin
  • Parkour
  • Cheerleadning
  • Gymnastik for alla (barn med funktionsnedsättningar)
  • Utökade möjligheter for barn och ungdomar inom gymnastikverksamhet

Coronaviruset och dess medförda begränsningar gör att de inte har uppnått full kapacitet.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2016.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2016.

Kontakt

Ort
Karlskrona

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-04-23.