Till innehållet

Byggnation av multiidrottsplats vid Kungsvallen i Kjula

Projektet drevs av: Jäders Idrottsförening

Beskrivning av projektet

Projektet ska anlägga en multiplan som lockar till rörelse för barn och ungdomar.

Projektet syftar till att anlägga en multiplan som lockar till rörelse för barn och ungdomar. Multiplanen består av en konstgräsyta av gräs och sand och på vintern ska möjligheten att anlägga en isyta finnas. Aktiviteterna som kan erbjudas är handboll, basket, fotboll, innebandy samt andra bollekar. Platsen kommer att vara en spontanidrottsyta som är öppen för alla att använda. Ytan kommer inte att kunna bokas.

Efter projektet

Planen är klar och används flitigt av målgruppen på dag- och kvällstid. Både barn inom föreningen och helt ny unga som inte är föreningsanslutna är delaktiga. Under sommaren har aktivitetsveckor hållits där deltagare på plats fick lära sig olika sporter såsom handboll, basket, fotboll, innebandy och badminton. Samverkan har skett med Kjula Skola och förskolorna som emellanåt också använder anläggningen. Dialog sker även med kommunen kring aktiviteter som saknas för ungdomar och som kanske kan erbjudas på multianläggningen. Ett spelarråd har inrättats som fungerar som ett forum för tankar, idéer, sprida information och planera aktiviteter.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i november 2018.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i november 2018.

Kontakt

Ort
Eskilstuna

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-09-22.