Till innehållet

Byggnation av OCR bana på fastigheten Pitholm 45:3

Projektet drivs av: Pite Runners LDK

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att utveckla träningsmöjligheterna för barn och ungdomar i Piteå.

En OCR-bana (Obstacle Course Racing), en typ av hinderbana som lockar till rörelse och motion ska anläggas centralt i Piteå intill Pite Energi Arena.

Organiserad träning kommer att bedrivas på banan men till stor del kommer banan att spontananvändas. Dagtid kommer anläggningen att användas av skolor som ligger i närområdet.

Beviljat belopp

1 125 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2022.

Beviljat belopp

1 125 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2022.

Kontakt

Ort
Öjebyn

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-12-27.