Till innehållet

Byggnation av padelbanor i Karlskrona kommun

Projektet drevs av: Karlskrona Tennisklubb

Beskrivning av projektet

Karlskrona Tennisklubb är en mycket aktiv förening som ska bygga 4 nya Padeltennisbanor. Padeltennis ökar kraftigt i Sverige, men det finns ingen anläggning inom en radie om ca 9 mil från Karlskrona.

Syftet med Padeltennisprojektet är att skapa intresse för en ny kraftigt expanderande sport och därmed: - locka nya barn och vuxna till aktivt idrottande. - locka gamla medlemmar till ökad och varierad träning. - öka samvaro och glädje i regionen/kommunen genom idrott. - öka möjligheten till spontanidrott. Eftersom Padeltennis är en ny sport har alla möljlighet att starta på samma nivå och alla (både nya och gamla medlemmar) har möjlighet att ta del av den positiva idrottsliga och sociala miljön som Karlskrona Tennisklubb försöker skapa.

Målet är att kunna etablera en ny kraftigt expanderande sport i regionen för att öka det aktiva idrottandet som skapar både hälsa och glädje. Målet är också att kunna aktivera fler, både barn och vuxna, med eller utan funktionsnedsättning, i vår verksamhet.

Den framtida finansieringen av drift och underhåll beräknas kunna ske genom de intäkter som uthyrning av banor kan ge.

- Blekinge Handikappidrottsförbund - Blekinge Idrottsförbund - Karlskrona kommun, Funktionsstödsförvaltningen - Svenska Padelförbundet - Leverantörer (Unisport, Trafik & Fritid, mfl)

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2016.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2016.

Kontakt

Ort
Karlskrona

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.