Till innehållet

Byggnation av ridhus, Kalmar Hästsportklubb i Kalmar Kommun

Projektet drevs av: Kalmar Hästsportklubb

Beskrivning av projektet

Kalmar Hästsportklubb ska bygga ett enklare, mindre, oisolerat ridhus för att möjliggöra verksamhet för barn och unga samt för personer med funktionsnedsättningar.  

Föreningen vill kunna möta de behov i upptagningsområdet som uppmärksammats, dels för personer med funktionsnedsättningar men också för små barn. Ridhuset ska vara anpassat för att möjliggöra en bra pedagogisk miljö med hög säkerhet.

Föreningen beräknar att ridhuset ska vara färdigställt under våren 2016 så att ny verksamhet kan starta till höstterminen 2016. Föreningen vill genom att handikappanpassa det nya ridhuset, i linje med beslutad målsättning, kunna erbjuda ridning och planerad fritidsverksamhet till personer med funktionsnedsättningar och små barn. Denna verksamhet måste ske i en säker och trygg miljö. Ridhuset skall vara utan för många störande moment - både för ryttare och hästar. Detta kombineras med att byggas så miljövänligt som möjligt. 

Föreningen har sedan flytten till anläggningen år 2009 haft en ökning av antalet medlemmar. Det finns upptagningsområdet idag en efterfrågan av ridverksamhet för personer med funktionsnedsättningar och små barn. Med det nya ridhuset kommer mer flexibla verksamheter såsom prova-på, studiebesök med mera kunna erbjudas. Under vintertid kommer det nya ridhuset att kunna nyttjas vid föreningsdagar och tävlingsverksamhet under vissa helger, vilket är en viktig del för att synliggöra föreningen, både i närområdet och nationellt.

Föreningens medlemmar har alla möjlighet att påverka och vara delaktiga i projektet. Ungdomssektion har varit med i planeringen och även engagerat sig i genomförandet.

Föreningen

  • samarbetar med Högalids Folkhögskola i Kalmar där en pilotverksamhet har genomförts med ridning för personer med lindrig utvecklingsstörning,
  • samarbetar med Kalmar kommuns dagliga verksamhet,
  • är med i nätverket Fokus funktionsnedsatta som är ett samarbete mellan Kalmar kommun, Smålandsidrotten och ideella föreningar i Kalmar. Utifrån dessa nätverksträffar har även en diskussion om närmre samarbete startat mellan KHSK, Calmif och KBTK,
  • har målet att starta verksamhet för personer med förvärvad hjärnskada och har upparbetat kontakt med föreningen Hjärnkraft.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2015.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2015.

Kontakt

Ort
Kalmar

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.