Till innehållet

Byggnation av samlingsrum/omklädningsrum i Kungsbacka kommun

Projektet drevs av: Vallda tennisklubb

Beskrivning av projektet

Målet är att ge en anpassad sportslig utbildning sommartid under socialt trygga former, samt att fostra barn och ungdomar till ansvarskännande människor som visar respekt för regler och normer både inom idrotten och samhället i övrigt.  

Byggnationen gör det möjligt för föreningen att ha tennisaktiviteter för funktionshindrade. Dock kommer det även ske nya verksamheter för barn och ungdomar. Dessa är: Omklädning. Möjlighet att byta om i samband med tennisträning. I dagsläget finns omklädningsmöjligheter, dusch, toalett och vatten inte tillgängligt vid banorna. Samlingsrum. Möjlighet till läxläsning, spel, samkväm och att äta medhavd mat i vårt samlingsrum. Taktik/teknik träning. Möjlighet att ha teknik, regel och taktikgenomgångar i samlingsrummet Möjlighet att anordna sommaraktiviteter och friluftsdagar med tennis, padeltennis och golf. Dessutom finns utmärkta promenadstråk med olika längd i området.

Vi arbetar efter konceptet Play & Stay Det handlar om att göra idrottsutövandet enklare och roligare. Det gäller att komma igång snabbt och omedelbart få känna att man lyckas. Med Play & Stay kan du serva, spela och räkna redan under det första träningspasset Play & Stay utgår från utövaren. Man använder en anpassad boll och racket samt använder en lämpad storlek på banan för varje individ. Fler som lär sig spela tennis på ett lekfullt sätt med en ”prova-på-pedagogik” kommer att ha roligare och får känna på tävlingsmomentet på ett mer avslappnat sätt än tidigare. Det kommer få fler att stanna kvar i tennisen. Snabbare framsteg och resultat för varje individ som testar tennis är målet med Play & Stay. Det handlar om att underlätta spelet. Vi ser gärna att tennisklubben är en mötesplats och att Play & Stay kan bidra till det. Play & Stay aktualiserar behovet av att introducera tennisen på ett lättsamt och lekfullt sätt. Sverige är bara ett av många länder som ingår i kampanjen Play & Stay i syfte att göra tennisen mer tillgänglig och attraktiv för barn och ungdom. Nyckelperson i implementeringen är tränaren. Play & Stay utgår från spelet och en pedagogik där spelaren själv testar och hittar lösningar. Tävlingsmomentet vävs in på ett naturligt och lekfullt sätt och nyfikenheten hos barnen stimulerar till spontanspel där tennisklubben blir en självklar mötesplats. Målet är att alla barn, ungdomar och funktionsnedsatta skall ha utbyte av sporten och samvaro i en trivsam miljö.

Den 5 april 1970 bildades Vallda Tennisklubb. Samma år blev den första utomhusbanan klar. Klubbens medlemsantal växte snabbt och 1974 invigdes den andra utomhusbanan. Banorna låg var för sig i olika bostadsområden och i början av 2000-talet kunde marken inte arrenderas längre på grund av områdenas exploatering och vi stod utan utomhusbanor. I början av 80-talet började planeringen för en inomhushall i Vallda med 3 banor. Valldahallen byggdes av en ekonomsk förening 1990 och hyrs sedan dess av Vallda Tennis. Med den kom det verkliga genombrottet för föreningen. Vallda Tennisklubbs medlemsantal växte och i mitten av 90-talet i och med hallbygget samt det stora medlemstillströmningen formades klubben om till att bli en breddklubb. Under 2014-2015 har föreningen därför byggt 4 utomhusplaner med grusunderlag på mark som ligger nära Vallda Golf and Country Club. Banorna är anpassade för funktionshindrade och rullstolstennis. Idag har Vallda TK ca 500 medlemmar varav 300 barn och ungdomar. Klubben bedriver tennisskola och aktiv organiserad träning för dessa barn och ungdomar med 3 heltidsanställda tränare. Detta tränare ingår i den första gruppen tränare i Svenska Tennisförbundets högskolevalidering som examinerats ut vid Linnéuniversitetet i Växjö. Klubben är i år 46 år och har utvecklats positivt under åren. Med ny anläggning, välutbildade tränare, engagerade föräldrar och nya målgrupper tror vi på ytterligare 46 år och lite till.  

Delaktighet i projektet utgörs av förldrar, barn, ungdomar och våra olika samarbetspartners.

Kungsbacka kommuns avdelning för funktionsstöd Barn och ungdom.  Kultur & Fritid i Kungsbacka FUB Halland Din Bil i Kungsbacka Furulid/Ekenäs skola, Särö Toråsskolan,Vallda

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2015.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2015.

Kontakt

Ort
Vallda

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.