Till innehållet

Byggnation av utegym på fastigheten Valsjön 1:95

Projektet drivs av: Valsjöbyns Byalag

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att anlägga ett utegym för att öka möjligheterna för rörelse och träning för målgrupperna barn, ungdomar och äldre personer.

Beviljat belopp

78 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2022.

Beviljat belopp

78 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2022.

Kontakt

Ort
Valsjöbyn
Sidan uppdaterades 2022-04-22.