Till innehållet

CEFAIA

Projektet drevs av: KFUM Basket Nässjö

Beskrivning av projektet

Projektet CEFAIA betyder Center för Fysisk Aktivitet Integration och Arbete. Projektet använder fysisk aktivitet i sin verksamhet. En del i projektet rör överviktiga barn och de andra bitarna rör Integration i olika former.

Vårt projekt riktar sig mot 3 olika huvudgrupper. inaktiva barn och ungdomar med överviktsproblem, ensamkommande flyktingbarn och anhöriginvandring. Vår målsättning är att få in dessa grupper i föreningslivet för att få möjlighet till fysisk aktivitet och aktiva möten med andra barn och ungdomar. Projektet arbetar för att motverka inaktivitet och för att gynna integration. Med hjälp av skolhälsovården identifierar vi barn och ungdomar som har ett stort behov av att komma igång med fysisk aktivitet. Vi hjälper olika etninska föreningar med kontakter, bida idrottsföreningar, hitta ekonomi etc. Vi träffar i olika miljöer hundratals barn och ungdomar.

I överviktsprojektet har vi tre olika åldersgrupper. Största delen av de som deltar kommer till oss med hjälp av skolhälsovården. Vi har en grupp med barn som går på låg och mellanstadiet. De har möjlighet att träna med oss två gånger per vecka. De äldre ungdomarna har ett individuellt upplägg. Vi har några på högstadiet som simmar och några som gymmar/promenerar med stöttning av oss. På gymnasiet har vi för närvarande 5 tjejer som vi tränar tillsammans med vissa tider i veckan. Vi har 2 nystartade dansgrupper. En mot överviktiga tjejer på högstadiet och en mot anhöriginvandrade flickor. Övervägande delen av ensamkommande flyktingpojkar är intresserade av att spela fotboll. Vi har öppen fritidsgård på lördagskvällar mellan 21.00-00.00 där det spelas fotboll och vi har fått fram pengar för att Nässjö City ska kunna ha ett B-lag. Här får alla från första dagen de kommer till Nässjö vara med och träna. Projektet har två huvudmål: 1. Att få inaktiva barn och ungdomar att bli aktiva. 2. Skapa naturliga integrationsmöten.  

Vi finansieras i dag med hjälp av Arvsfonden, Nässjö Kommun, Smålandsidrotten och Landstinget. Vi jobbar för att hitta fortsatt finansiering som kan möjiggöra att projektets delar kan fortsätta drivas efter projekttidens slut. Antingen som ett projekt eller där projektets delar läggs som permanenta aktiviteter i kommunens regi. Vi för lösa diskussioner med andra tänkbara finansiärer. Vi har deltagit på informationsträffar i Landstingets och smålandsidrottens regi och vi har föreläst om projektet i lokala sammanhang men också på andra ställen i småland.

På lördagskvällarna är tanken att deltagarna ska ta ett större ansvar för tidtagning, spelordning och dömning. Idag är gruppen inte redo för att sköta dömning då de försök vi gjort med detta snarast har fått avbrytas. Vi jobbar med att de som tränar ska ha en målsättning att jobba mot. Många av gymnasietjejerna vill testa att springa ett lopp och vi satsar på att komma iväg och springa tjejemilen i september. Det ger dem en morot att orka motivera sig för träning över sommaren. Låg och mellanstadiegruppen har ett visst inflytande och vi lyssnar av gruppen med jämna mellanrum. Denna terminen avslutar vi verksamheten med en badresa till Sävsjö i juni. I dansgrupperna har vi börjat titta på att deltagarna själva ska sätta ihop önskemål om t.ex. musiken.

I arbetet med inaktiva barn samarbetar vi med skolhälsovården. De har god kunskap om vårt projekt och på deras initiativ diskuterar vi  om det är aktuellt med deltagande i vår grupp. Vi har nära kontakt med ansvariga för ensamkommande flyktingbarn och deltar ibland på dera stormöten. Anhöriginvandringen består framförallt av soamliska barn och ungdomar och vi samarbetar framföralt med företrädare för den somaliska ungdomsföreningen Ladan. Vi deltar i den grupp man kallar "Viktiga barn" som landstinget i Jönköping driver och där olika yrkesroller träffas. Alla med intresse av att öka den fysiska/psykiska statusen på barn och ungdomar i Nässjö.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2013 och avslutades i februari 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2013 och avslutades i februari 2016.

Kontakt

Ort
Nässjö

Liknande projekt

  • Integration Unga Vuxna

    Ett projekt som, med hjälp av idrotten, jobbar med att försöka få in framförallt unga vuxna i föreningslivet.

  • Min Säkerhet

    Projektet skapar en målgruppsanpassad säkerhetsutbildning med tillhörande studiematerial och en säkerhetsapp för målgruppen personer med…

  • Nybyggnation av padelbanor utomhus på Stg 214 B

    Projektet ska bygga en padelbana utomhus och utöka föreningens verksamhet med möjlighet för föreningens barn och ungdomar att spela padel. 

Sidan uppdaterades 2020-06-02.