Till innehållet

Chans till dispens - Nya metoder för träning och tester för körkort vid synfältsbortfall (CTD-projektet)

Projektet drevs av: Synskadades Riksförbund Kalmar Län

Beskrivning av projektet

Projektet ska förbättra möjligheterna att söka och få dispens vid synfältsbortfall genom att utveckla metoder för träning av viktiga beteenden vid trafiksäker körning.

Projektets syfte är att tillsammans med målgruppen, äldre personer med erfarenhet av glaukom, stroke, diabetes och andra med funktionsnedsättning eller sjukdom som kan leda till synnedsättning, testa och ta fram träningsmetoder i olika simulatorer och riktiga fordon för att på så vis öka förutsättningarna att klara testerna samt att vara säkra bilförare och medtrafikanter. Projektet kommer utgöras av ett antal personer från målgruppen som genomgått Statens väg- och transportforskningsinstituts simulatortest.

Chans till dispens-materialet planeras bestå av både filmer och böcker med träningstips. Dessa kommer efter projektets slut finnas tillgängliga att ladda ner gratis på projektets hemsida. Målsättningen är att verktygen ska finnas vid stroke- och synrehabiliteringen samt inom trafikskolornas specialcenter.

Efter projektet

Riksdagen fattade i juni 2020 beslut att regeringen ska återinföra möjligheten att använda ett simulatortest för att bedöma körförmågan hos personer som fått sitt körkort återkallat på grund av synfältsbortfall och att utreda ett nytt system för körprov på väg för personer med synfältsdefekter. Detta innebär att det nu är möjligt för personer med synbortfall att träna i simulatorer och därefter genomföra körtester till självkostnadspris, vilket var projektets målsättning.

Projektets material finns på ctdkalmar.se/alla-resultat/.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i juni 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i juni 2020.

Kontakt

Ort
Kalmar

Liknande projekt

  • LIV Lungt Inre Välmående

    Projektet ska utveckla metoder och verksamhet som baseras på yoga och mindfulness. Målgruppen är personer som på grund av stroke eller Parkinson har…

  • Minnas Tillsammans

    Projektet syftar till att stärka och berika vardagen för boende på demensboenden genom att utbilda personer inom ideella sektorn till…

  • Livskraft

    Projektet ska skapa förutsättningar för stöd, tydligare information och därmed bättre mående hos målgruppen cancersjuka och deras anhöriga genom en…

Sidan uppdaterades 2020-09-09.