Till innehållet

Cilia-GO!

Projektet drivs av: Riksförbundet Cystisk Fibros

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att ta reda på hur vård- och livssituationen ser ut för de personer som lever med den sällsynta diagnosen Primär Ciliär Dyskinesi (PCD) och att öka kunskapen och förståelsen för PCD bland de drabbade, deras anhöriga och inom vården. Under projekttiden ska förbundet tillsammans med målgruppen skapa ett digitalt kunskapscenter med informationsfilmer och utbildningsmaterial samt PCD-support i syfte att stärka målgruppens upplevelse av egenmakt och ökad kontroll. Ambitionen i projektet är även att öka målgruppens gemenskap över geografiska- och åldersmässiga gränser i syfte att motverka ensamhet och psykisk ohälsa. De ur målgruppen som är intresserade av att hjälpa till och sprida kännedom om PCD kommer under projekttiden att utbildas till ambassadörer och bland annat hjälpa till med att skapa lärande nätverk mellan vårdenheter.

Beviljat belopp

6 505 525 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i maj 2024 och avslutas i maj 2027.

Beviljat belopp

6 505 525 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i maj 2024 och avslutas i maj 2027.

Kontakt

E-post
Ort
Uppsala

Liknande projekt

  • Reproduktiv hälsa och integration

    Projektet ska mobilisera ungdomar med afariskt och somaliskt ursprung i förebyggande arbete mot kvinnlig könsstympning och andra former för…

  • Podden "Osynligt sjuk"

    Projektet ska förebygga psykisk ohälsa för barn och unga som lever med cystisk fibros (CF) eller primär ciliär dyskinesi (PCD) genom att stärka…

  • Läs- och skrivundervisning i teckenspråkiga klassrum

    Projektets syfte är att stärka läs- och skrivkompetenser hos teckenspråkiga elever. Målgrupp är döva och hörselskadade elever och deras lärare.

Sidan uppdaterades 2024-05-02.